AI-genererad bild av ryggen på en kvinna som sitter i en gul kajak i ett skärgårdslandskap som liknar Åland.

Därför ska du flytta till Åland!

Lugnet, naturen och tryggheten ligger högt upp på listan över anledningar att välja Åland. Lika uppskattade är närheten i det lilla samhället och det stora urvalet av vägar mot en intressant karriär. Här hittar du helt enkelt allt du behöver, oavsett om du är hemvändare eller nyinflyttad. 

På Åland hittar du världens vackraste skärgård och mängder av orörd natur. Här kan du njuta av ett liv där ö-tiden styr. Vi väljer att kalla det livskvalitet!

Många fördelar med ö-liv

Närheten till allt betyder att du får mer tid till livet. Du har 10 minuter till karriären. 10 minuter till dagis och skola. 10 minuter till fritid och aktiviteter.

Bra att veta om Åland

Korta fakta om Åland

Åland består av fler än 6.700 öar och skär. Den största ön är fasta Åland. På fasta Åland bor ungefär 90 procent av Ålands befolkning.

Invånare: cirka 30 000
Språk: svenska
Valuta: euro
Tid: östeuropeisk tid (GMT +2).
Då klockan är 12.00 i Sverige så är den 13.00 på Åland. Sommartiden enligt EU-norm.
Toppdomän: .ax
Landskod: AX
Riktnummer: 018
Från Sverige slår du 00358 18 före åländska telefonnummer. Från Finland använder du endast riktnummer 018.
Kommuner: 16 st
Medlem: EU och EURES, men utanför skatteunionen.

Åland har eget sjukhus med sjukvård för livets alla skeden.

Giltiga EU-körkort gäller även på Åland. Tillfälliga körkort eller intyg utfärdade i andra länder är inte godkända.

Statistik och information om allt från väder och befolkning till arbetsmarknad och löner hittar du i broschyren "Åland i siffror". Utgivare av broschyren är Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB).
Läs mer om statistik och Åland i siffror hos ÅSUB

Åland tillhör Finland, men kopplingen till Sverige märks i kultur och vanor. Klassiska nordiska maträtter som köttbullar känns till exempel lika åländska som svenska. Ålänningarna pratar också svenska och ser gärna på svensk TV.

Självstyrt och demilitariserat

Åland är ett självstyrt och demilitariserat landskap i Finland. Självstyrelsen och demilitariseringen gör Åland unikt i denna del av världen.

Tack vare självstyrelsen har ålänningarna bland annat rätt att:

  • stifta lagar om egna inre angelägenheter
  • utöva budgetmakt.

Ålands lagstiftande församling heter lagting och kan jämföras med riksdag. Lagtinget tillsätter landskapsregeringen, som är Ålands regering.

Reglerna om självstyrelsen finns samlade i självstyrelselagen för Åland. Självstyrelselagen kan bara ändras av Finlands riksdag i grundlagsenlig ordning och med Ålands lagtings samtycke. Nu gällande självstyrelselag trädde i kraft den 1 januari 1993.

Demilitariseringen

Åland är demilitariserat och neutraliserat. Det innebär att militär inte får uppehålla sig här. Det betyder också att Åland inte får befästas och ska hållas utanför krigshändelser i området. Demilitariseringen innebär också att den som har hembygdsrätt och har flyttat till Åland före 12 års ålder är befriad från värnplikt.

Ålands demilitarisering är ett resultat av Rysslands förlust i Krimkriget 1854 till 1856. Vid Parisfreden 1856 skapades Ålandsservitutet som garanterar att militära installationer inte får anläggas på Åland.

Läs mer om självstyrelsen och demilitariseringen på Aland.ax

Vad är egentligen åländsk hembygdsrätt?

Hembygdsrätt är det begrepp vi använder när vi diskuterar åländskt "medborgarskap". Den åländska hembygdsrätten tryggar bland annat det svenska språket och ser till att näringarna i huvudsak bedrivs av dem som bor på Åland.

Hembygdsrätten är en rättighet som tillkommer varje ålänning, men som du förlorar om du är skriven på annan ort i mer än fem år. Om du återflyttar till Åland kan du ansöka om att få hembygdsrätten tillbaka.

Kan inflyttade få hembygdsrätt?

Ja, som inflyttad kan du ansöka om åländsk hembygdsrätt. Villkoren är att du:

  • har bott på Åland oavbrutet i mer än fem år
  • är finsk medborgare.

Åländsk hembygdsrätt

Den åländska hembygdsrätten ger dig följande rättigheter:

  • att obegränsat äga och besitta fast egendom
  • att rösta och vara valbar i lagtingsval
  • att bedriva näring.

Landskapsregeringen kan bevilja dispens (jordförvärvstillstånd) så att du kan äga mark för fast bosättning även om du inte formellt erhållit hembygdsrätt.

Aktier i bostadsaktiebolag kan du äga utan tillstånd.

Läs mer om hembygdsrätten hos Ålands landskapsregering

Vad är jordförvärvstillstånd?

Landskapsregeringen kan bevilja jordförvärvstillstånd så att du kan äga mark för fast bosättning även om du inte formellt har fått hembygdsrätt. Villkoren är bland annat att fastigheten är ligger på planerat område och är mindre än 4000 kvadratmeter.

Handläggningstiden är två till tre månader. Som remissinstans fungerar den kommun där fastigheten är belägen.