Beskattning för dig som distansarbetar

Var du betalar skatt och vilka villkor som gäller för dig som distansarbetar varierar och beror på hur mycket av ditt liv du flyttat med dig och var du anses ha din hemvist.

Var är min hemvist?

Med hemvist menar staten vanligtvis den ort där du är skriven, men för dig som distansjobbar från Åland beror det bland annat på vad du har lämnat kvar i hemlandet. Till exempel kan följande påverka:

  • fastigheter (hus, sommarstuga, lägenhet, markområden)
  • familj (make/minderåriga barn)
  • ekonomiska bindningar (styrelsemedlem, eget företag).

Mer om hemvist enligt skatteavtalet kan du läsa på Skatt.fi: Artiklarna i skatteavtalen - punkt 2.4

Det är upp till ditt tidigare hemland att släppa iväg dig, det kan varken Åland eller Finland påverka. Om ditt tidigare hemland fortsätter att dra av skatt från din lön även efter flytten måste du läsa i skatteavtalet hur din beskattning behöver ändras. Kom ihåg att informera skattemyndigheten i ditt tidigare hemland när arbetet utförs utomlands på distans.

Artiklarna i skatteavtalen hittar du på Skatt.fi

På webbplatsen Nordisk eTax hittar du information som riktar sig till dig som bor i ett nordiskt land samtidigt som du har inkomst eller tillgångar i ett annat nordiskt land.

Läs mer om skatter i Norden på nordisketax.net

Bra att veta om beskattning

Arbeta för en utländsk arbetsgivare i Finland (och på Åland)

Hur betalar jag skatt? 
Hur du ska göra för att betala skatt i Finland beror helt på din arbetsgivare i hemlandet. Om din arbetsgivare följer instruktionerna i länken om arbetsgivarskyldigheter (se nedan) behöver du bara ansöka om ett nytt skattekort i Finland. Sen sköter din arbetsgivare resten, från att betala in skatt och premier till att lämna in anmälan till inkomstregistret.

Om din arbetsgivare däremot inte sköter sina förpliktelser blir situationen mer komplicerad. Då måste du själv:

Observera att din utländske arbetsgivare också har skyldigheter i Finland. Be din arbetsgivare läsa vilka arbetsgivarskyldigheter som gäller för utländska företag i Finland på Skatt.fi 

Pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremierna behöver du komma överens om med din arbetsgivare. Det vill säga, är det din arbetsgivare som ansvarar för avtalet och betalar in premierna eller ska du göra det själv.  

På Skatt.fi hittar du viktig information för dig som flyttat till Åland men får din lön från en utländsk arbetsgivare i ett annat land, till exempel Sverige.

Påverkar den åländska kommunalskattelagen min skatt?

Din flytt till Åland innebär att du betalar skatt enligt den åländska kommunalskattelagen. Det gäller även för dig som flyttar inom Finland.

Lagen ger dig bland annat rätt att dra av eventuella sjukkostnader om du varit skriven på Åland sen den 31 december året innan.

Mer information om den åländska kommunalskattelagen hittar du här:

17 Ålandsbilaga (3017r) på Skatt.fi

Lag om beskattningsförfarande 1558/1995 -5 § Hemkommun på Finlex.fi

Avdrag för bostad

Du kan göra avdrag när du behöver en extra bostad. Till exempel om du är skriven och bosatt på Åland, men behöver hyra en bostad på orten där din arbetsplats finns. 

Läs mer om avdrag för din andra bostad på Skatt.fi 

Bra att veta för dig som flyttar från en annan ort i Finland är att den åländska kommunalskattelagen skiljer sig från den finländska lagen. Det betyder bland annat att avdraget för bostad på arbetsorten kan skilja sig storleksmässigt.

Läs mer på Skatt.fi: Beskattningen på Åland, punkt 2.1.9 

Övriga skatteavdrag

Förutom den åländska kommunalskattelagen finns det också andra avdrag som du kan göra om du jobbar på distans: 

Läs mer om avdrag för distansarbetare på Skatt.fi: Distansarbete och avdrag

Vad gäller för sjömän och flygande personal?

För dig som arbetar till sjöss eller som flygande personal gäller andra regler. 

Till sjöss

Till sjöss betalar du i första hand skatt i flaggstaten, det vill säga i det land som fartyget är flaggat. Om flaggstaten och ditt hemvistland inte är samma är det ditt hemvistland som ser till att du inte behöver betala dubbel skatt.

Bekvämlighetsflaggor som exempelvis Bahamas är ett undantag. Om du jobbar på ett sådant fartyg betalar du istället skatt i ditt hemvistland.

Sjömän med familj har ett självklart hemvistland, medan det finns utrymme för tolkningar för sjömän utan familj.

Flygande personal

Flygande personal beskattas olika beroende på vilket skatteavtal du har. Om du är bosatt inom Norden betalar du skatten i ditt hemvistland, oavsett var arbetet har sin flygbas.

Även för flygande personal med familj är hemvistlandet mer självklar än för personal utan familj. 

Exempel på olika scenarion

Jag har familj och jobbar 100 procent på distans från Åland

Jag, min make och våra två minderåriga barn har flyttat från Sverige och bosatt oss på Åland. Jag har kvar mitt jobb i Sverige och jobbar 100 procent på distans mot det jobbet. Min make jobbar nu på Åland.

Var ska vi betala skatt?
Ni ska båda betala skatt i Finland (Åland).

Är det någon skillnad ifall vi hade flyttat till Åland från till exempel Spanien?
Nej, det spelar ingen roll varifrån du flyttar. Däremot fortsätter vissa länder att beskatta dig även efter flytten från landet. Till dem hör bland annat USA eftersom landet baserar sin skatt på medborgarskap. Det gäller dock inte länderna inom EU.

Läs mer på Skatt.fi: Artiklarna i skatteavtalen, punkt 2.1.1

 

Jag har familj och jobbar endast delvis på distans

Jag, min make och våra två minderåriga barn har flyttat från Sverige och bosatt oss på Åland. Jag har kvar mitt jobb i Sverige men utför endast delar av mitt arbete på distans. Ibland behöver jag åka till arbetsplatsen i Sverige för att jobba där.

Var ska vi betala skatt?
Din make betalar skatt i Finland (Åland).

Var du ska betala skatt beror på hur mycket du arbetar i det andra landet.

Om du är bosatt i Finland och har ditt livscentrum här (det vill säga familj/bostad) är du allmänt skatteskyldig i Finland, oavsett hur mycket du arbetar utomlands. Däremot är det oklart när det andra landet börjar beskatta din inkomst. Det är helt beroende på när landet, i det här fallet Sverige, anser att de har rätt till skatt på din inkomst. Därför är det viktigt att du noggrant bokför hur och var du arbetar. 

Finland tar bort dubbelbeskattningen om Sverige vill ha skatt på inkomsten för arbetet som du utför i Sverige.

Jag jobbar 100 procent på distans från Åland och har ingen familj

Jag flyttar ensam från Sverige till Åland. Jag behåller mitt jobb i Sverige och jobbar 100 procent på distans efter flytten.

Var ska jag betala skatt?
Om du till största delen jobbar i Finland så beskattas din inkomst i Finland.

Jag jobbar på distans från Åland efter min flytt från annan ort i Finland

Jag har flyttat från Helsingfors till Åland. Jag behåller mitt jobb i Helsingfors och jobbar 100 procent på distans mot det jobbet efter flytten.

Påverkar flytten min inkomstbeskattning?
Nej, inom Finland gäller samma lagar oavsett var du bor. Du betalar samma skatt som tidigare.

Det spelar heller ingen roll om du tidigare har jobbat på plats på kontoret i Helsingfors eller om du har distansjobbat 100 procent även innan flytten till Åland.

Efter flytten till Åland betalar du dock skatt enligt den åländska kommunalskattelagen, som du kan läsa mer om ovan på denna sida.