Familj med mamma, pappa och två små barn.

Förmåner för barnfamiljer

Vilka rättigheter och förmåner har du som förälder? Här kan du läsa mer om ledigheter, dagpenning, moderskapsunderstöd, hemvårdsstöd samt om barnbidrag och studiestöd.

Som förälder har du rätt till olika ledigheter och dagpenningar. Du kan ansöka om föräldradagpenningar och andra familjeförmåner från Folkpensionsanstalten FPA när familjen väntar ett barn och då barnet växer upp. Till familjeförmånerna som FPA sköter hör moderskapsunderstöd, föräldradagpenningar samt barnbidrag.

Hemvårdsstöd istället för barnomsorg

När föräldrapenningen upphör kan du bli beviljad hemvårdsstöd från hemkommunen fram tills att barnet fyllt tre år. En förutsättning för att du ska få hemvårdsstöd är att barnet inte har barnomsorg som är ordnad eller bekostad av kommunen.

Kontakta din kommun för mer information om hemvårdsstöd.

Partiellt hemvårdsstöd

Hos din hemkommun kan du ansöka om partiellt hemvårdsstöd om du har barn under tre år eller om du har barn som deltar i första eller andra årets grundläggande undervisning. En förutsättning är att du är partiellt vårdledig eller anställd på deltid.

Kontakta din kommun för mer information om partiellt hemvårdsstöd.