Sociala trygghetsförmåner för dig som distansarbetar

I olika livssituationer kan du ha olika behov av sociala trygghetsförmåner, som offentlig hälso- och sjukvård, socialservice, barnbidrag, sjukdagpenning, läkemedelsersättning eller pension.

När du jobbar på distans från Åland för en arbetsgivare i ett annat land är din rätt till sociala trygghetsförmåner i första hand baserad på ditt arbete, i andra hand på var du är fast bosatt.

Det finns en grundregel

Grundregeln är att du har rätt till social trygghet i Finland om du fysiskt befinner dig i Finland och arbetar, även om arbetet sker på distans från exempelvis Åland. Då tjänar du in arbetspension i Finland och har rätt till bosättningsbaserade sociala trygghetsförmåner från FPA så länge dina inkomster överstiger inkomstgränsen.

Din utländske arbetsgivare behöver också se till att din sociala trygghet följer finsk lagstiftning, bland annat genom att:

 • teckna en arbetspensionsförsäkring
 • teckna en försäkring mot olycksfall i arbetet och mot yrkessjukdomar
 • uppge dina arbetsinkomster till inkomstregistret i Finland.

För detaljerad information om sociala trygghetsförmåner, besök Fpa.fi

Besök Arbetspension.fi för detaljerad information om arbetspension i Finland

Mer information om lagstadgade socialförsäkringsuppgifter i Finland hittar du hos Pensionsskyddscentralen

Undantag till grundregeln

Det finns dock vissa undantag till grundregeln, till exempel när du är anställd av en utländsk arbetsgivare och bara arbetar tillfälligt på Åland. Eller om du delvis arbetar på distans från Åland och dessutom regelbundet arbetar i ett annat EU-land. Då är det upp till dig och din arbetsgivare att ta reda på var du har rätt till social trygghet.

Din sociala trygghet beror bland annat på:

 • i vilket land du är stadigvarande bosatt
 • från vilket land du har kommit till Finland för att arbeta
 • i vilket land din arbetsgivare finns
 • i vilket land utöver Finland du eventuellt arbetar.

Hos Pensionsskyddscentralen kan du läsa mer om arbete i flera EU-länder

Så här gör du om du arbetar tillfälligt på Åland: 

 1. Du och din arbetsgivare ska kontakta socialförsäkringsmyndigheterna i utgångslandet för att ta reda på om du fortfarande kan omfattas av den sociala tryggheten i landet.
   
 2. Ansök vid behov om ett intyg om social trygghet (A1-intyg inom EU).

Så här gör du om du arbetar på distans från Åland och fysiskt i ett annat EU-land:

 1. Du ska kontakta socialförsäkringsmyndigheterna i ditt bosättningsland (i det här fallet Finland) för att ta reda på var du har rätt till social trygghet.
   
 2. Ansök om ett intyg om social trygghet (A1-intyg inom EU).

Bra att veta om sociala trygghetsförmåner

Här hittar du mer information om sociala trygghetsförmåner för dig som jobbar på distans från Åland med en arbetsgivare i annat EU/EES-land eller Schweiz.

Distansarbete och A1-intyg

Om du och din arbetsgivare i annat EU/EES-land har kommit överens om att du ska distansarbeta tillfälligt från Åland kan arbetsgivaren ansöka om ett A1-intyg i annat EU/EES-land. Intyget visar till vilket lands socialförsäkringssystem du tillhör.

Det är din arbetsgivare som ansöker om A1-intyg för din räkning från Försäkringskassan i Sverige eller motsvarande myndighet i det land som du flyttar ifrån.

Om du:

 • har A1-intyg har du rätt till sociala förmåner från det land du flyttar ifrån samt rätt till exempelvis sjukvård även i Finland.
   
 • inte har ett A1-intyg ska alla avgifter av din lön istället betalas till Finland. Då är det storleken på din inkomst som avgör om du har rätt till bosättningsbaserade förmåner.

Om du jobbar i två eller flera EU/EES-länder eller Schweiz ska du ansöka om A1-intyg i det land där du är fast bosatt. Om FPA får in en förmånsansökan där de ser att du jobbar i två länder och saknar A1-intyg uppmanar de dig att ansöka om intyget. Tänk på att det då kan ta tid innan du får svar på din förmånsansökan eftersom man först måste avgöra rätten till A1-intyg.

Läs mer om A1-intyg hos Försäkringskassan i Sverige

Läs mer om A1-intyg hos Pensionsskyddscentralen i Finland

Mer information om arbete i ett land inom EU/EES

Här kan du läsa mer om arbete i ett land inom EU/EES eller i Schweiz:

Exempel på olika scenarion

Jag har familj och jobbar 100 procent på distans från Åland

Jag, min make och våra två minderåriga barn har flyttat från Sverige och bosatt oss på Åland. Jag har kvar mitt jobb i Sverige och jobbar 100 procent på distans mot det jobbet även efter flytten. Min make påbörjar ett jobb på Åland.

Vilka möjligheter till sociala trygghetsförmåner från Finland/Åland har vi?
Du kan ha rätt till förmåner från Fpa om din inkomst är högre än inkomstgränsen. Det samma gäller om din makes (eller makas) inkomst är högre än inkomstgränsen.

Era barn har rätt till offentlig sjukvård på basen av deras hemkommun. Om ni inte har registrerat hemkommun på Åland kan ni ansöka om ett intyg om rätt till sjukvård som är baserat på faderns (eller moderns) arbete i Finland.

I sista hand avgör Fpa om din familj anses vara fast bosatt i Finland. Det görs i samarbete med det land du har flyttat ifrån. Om ni anses fast bosatta i Finland, har ni rätt till förmåner på basen av bosättning.

Om du och din make arbetar tills vidare i Finland har ni också rätt till annan social trygghet än den som Fpa sköter. Till exempel arbetspension samt försäkring mot olycksfall i arbetet och mot yrkessjukdomar.

Du som distansarbetar behöver också kontrollera om din arbetsgivare har ansökt om A1-intyg (se ovan för mer information om A1-intyg) eftersom det kan förändra situationen.

Är det någon skillnad ifall vi hade flyttat till Åland från till exempel Spanien eller något annat land inom EU/EES istället?
Nej, det spelar ingen roll varifrån du flyttar.

Jag har inte familj och jobbar 100 % på distans från Åland

Jag flyttar ensam från Sverige till Åland. Jag behåller mitt jobb i Sverige och jobbar 100 procent på distans mot det jobbet efter flytten.

Hur ser möjligheten till sociala trygghetsförmåner ut för mig?
Rätten till förmåner från FPA avgörs i första hand på basen av arbete. Din status har ingen inverkan, det vill säga det spelar ingen roll om du flyttat med eller utan familj.

Familj och var familjen befinner sig kan där emot ha betydelse om det behöver avgöras var du är fast bosatt.

Din familjestatus påverkar heller inte din sociala trygghet i övrigt.

Jag jobbar både på distans och på min arbetsplats utanför Finland

Jag flyttar från Sverige och bosätter mig på Åland. Jag behåller mitt jobb i Sverige men utför endast delar av arbetet på distans. Ibland behöver jag åka till arbetsplatsen i Sverige för att jobba där.

Hur ser möjligheten till sociala trygghetsförmåner ut för mig?
Eftersom du arbetar i flera EU/EES-länder behöver man i första hand avgöra vilket av ländernas sociala trygghetssystem som ska användas. 

Det land där du ska vara socialförsäkrad utfärdar A1-intyget åt dig. Om du:

 • har flyttat till Finland för att bo här tillsvidare ska du ansöka om A1-intyg hos Pensionsskyddscentralen.
 • fortfarande är fast bosatt i Sverige ska du ansöka om A1-intyg hos Försäkringskassan.

Se ovan på denna sida för mer information om A1-intyg

Har det någon betydelse hur distans-/närvarojobbet är fördelat procentmässigt?
En grundregel är att det land där man är bosatt och arbetar minst 25 procent av arbetstiden (och/eller lönen) också är det land vars lagstiftning man omfattas av.

Mer information om arbete i flera EU-länder hittar du hos Pensionsskyddscentralen.

Jag har eget företag som är registrerat i Sverige

Jag har ett eget företag som är registrerat i Sverige. Jag flyttar från Sverige och bosätter mig på Åland, där jag fortsätter arbetet i det egna företaget men nu på distans.

Hur ser möjligheten till sociala trygghetsförmåner ut för mig som egenföretagare?
Huvudregeln är att företagare som arbetar i Finland omfattas av finsk lagstiftning om social trygghet. Som företagare ska du själv se till ditt pensionsskydd och teckna en försäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Som företagare måste du vara FöPL/LFöPL-försäkrad för att ha rätt till FPA-förmåner från Finland.

Bra att veta: även en företagare kan jobba tillfälligt i ett annat land och ha rätt till A1-intyg från utgångslandet (se ovan för mer information om A1-intyg). Företagaren ansöker i så fall själv om A1-intyget. Tillfälligt = max 24 månader.
Om du arbetar som företagare i både Finland och Sverige ska du komma ihåg att ansöka om A1-intyg från det land där du är fast bosatt för att reda ut din rätt till social trygghet.

Läs mer om pensionsavgifterna för företagare på Arbetspension.fi