Upptäck Åland

Mitt i Norden i havet mellan Sverige och Finland väntar frihet och möjlighet till en annorlunda vardag.

Här ligger Åland, ett självstyrt, demilitariserat och svenskspråkigt landskap i Finland. Öriket består av mer än 6 700 öar varav 60 är bebodda. Sammanlagt bor här 29 000 personer på en 6 787 km2 stor yta. Med 19 invånare per km2 finns det gott om utrymme för dig att forma ditt liv som du vill.

Film om Åland producerad för British Airways