Om Åland Living

Åland Living hör till Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS). Målet med verksamheten är att öka intresset för Åland som en attraktiv plats att leva och bo på.

Åland Living ska vara en länk mellan inflyttare och myndigheter, företag och organisationer och ge svar på de frågor som uppstår när du vill flytta till Åland. En del av informationen får du direkt av oss, i andra frågor hänvisar vi vidare till andra kontakter som kan ge mer utförliga och exakta svar inom sitt expertområde.

Vi samarbetar med och har ett brett kontaktnät bland företag, övriga myndigheter, kommuner och skolor på Åland.

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS).