Om Åland Living

Åland Living

Åland Living är en verksamhet som hör under Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS). Målet med verksamheten är att öka intresset för Åland som en attraktiv plats att leva och bo på. Åland Living ska vara en länk mellan inflyttare och myndigheter, företag och organisationer.

Åland Living ger svar på de frågor som uppstår när du vill flytta till Åland. En del av informationen får du direkt av oss, andra frågor hänvisar vi vidare till andra kontakter som kan ge mer utförliga och exakta svar inom sitt expertområde. Vi har ett brett kontaktnät bland företag, myndigheter, kommuner och skolor på Åland.

Kontakt - Åland Living

Besöksadress: Nygatan 5, Mariehamn.
Postadress: PB 2026, AX-22111 Mariehamn, Åland.
+358 18 25 000, info@alandliving.ax
www.alandliving.ax

facebook.com/AlandLiving
twitter.com/AlandLiving

Du kan också träffa oss på någon av de olika mässor och evenemang vi deltar i under året. Här kan du se vilka orter vi planerar besöka.