Starta eget företag på Åland

Åland är ett samhälle i framåtrörelse med en lång tradition av entreprenörskap. Självklart välkomnar vi alla likasinnade!

Näringslivet på Åland väntar ivrigt på dina idéer och ser fram emot alla nya företagsetableringar.

Sammanlagt finns här nästan 2.900 aktiva företag (ÅSUB, december 2023). Av dem har drygt 85 procent mindre än fem anställda. Enmansföretagen är många men det finns också större företag som jobbar med världen som marknad.

Bra att veta för dig som vill starta eget

Viktiga kontakter inom näringslivet

Kontaktuppgifter till myndigheter och övriga:

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 Mariehamn
+358 (0)18 25000
info@regeringen.ax
www.regeringen.ax

Ålands Näringsliv r.f
Nygatan 6
AX -22100 Mariehamn
+358 (0)18 29029
info@naringsliv.ax
www.naringsliv.ax

Ålands Handelskammare
se Ålands Näringsliv

Företagarna på Åland r.f
Skarpansvägen 17
AX -22100 Mariehamn
+358 (0)18 23277
ombudsman@foretagare.ax
www.foretagare.ax

Ålandskontoret i Helsingfors
Annegatan 22 A 3
FIN-00100 Helsingfors
+358 40 543 5392
www.regeringen.ax

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS)
PB 2026
AX-22111 Mariehamn
+358 (0)18 25000
info@ams.ax
www.ams.ax

Statens Ämbetsverk på Åland
Torggatan 16
Pb 58
AX-22101 Mariehamn
+358 (0)18 635 270
info@ambetsverket.fi
www.ambetsverket.ax

Ålands Kommunförbund
Skolvägen 2
AX-22410 Godby
+358 (0)18 15390
info@kommunforbundet.ax
www.kommunforbundet.ax