Barn som sitter i ring och skrattar och klappar i händerna på dagis.

Barnomsorg – daghem, förundervisning och fritidshem

Barnomsorg innebär att någon tar hand om ditt barn när du arbetar eller studerar. Till barnomsorgen på Åland hör daghem för yngre barn samt fritidsverksamhet för skolbarn. För dig som är hemma med ditt barn finns andra aktiviteter samt lekparker i Folkhälsans regi.

Alla vårdnadshavare till barn som har sin hemort på Åland har rätt till kommunal barnomsorg i daghem eller familjedaghem. På Åland säger man vanligtvis dagis istället för daghem eller barnomsorg, i Sverige talar man om förskola. 

Lämna in din ansökan till hemkommunen senast fyra månader innan barnet behöver platsen. Om behovet av barnomsorg beror på arbete, studier eller utbildning – och det därför inte är möjligt att förutsäga när behovet uppkommer – ska du lämna in din ansökan så snabbt som möjligt. Dock senast två veckor innan barnet behöver platsen. 

Det finns daghem för barn i ålder 9 månader till 7 år i varje kommun. Kontakta din hemkommun för mer information om kommunens daghem.

Rätt till förundervisning

Året innan barnet börjar grundskolan har barnet rätt till minst 20 timmar barnomsorg med förundervisning (skolförberedande verksamhet) per vecka. Målsättningar och riktlinjer för hur förundervisningen ska bedrivas finns i läroplanen för barnomsorgen på Åland. Varje daghem ska visa i en arbetsplan hur verksamheten är planerad och ska genomföras.

Fritidshemsverksamhet

Fritidshemsverksamhet bedrivs av kommunerna, oftast i särskilda "eftis" eller "föris" i direkt anslutning till skolan. Fritidshemsverksamheten är inte en subjektiv rättighet på samma sätt som övrig barnomsorg på Åland. Tillgången på platser varierar också från kommun till kommun.

Information om förundervisning och fritidsverksamhet får du från din hemkommun på Åland.

Läroplanen för barnomsorgen hittar du på laroplan.ax.