Flygvy över Färjsundsbron en vacker höstmorgon med dimma.

16 kommuner på Åland

Trots drygt 30.000 invånare är Åland indelat i totalt 16 kommuner. Här ingår en stad, nio landsbygdskommuner och sex skärgårdskommuner.

Mariehamn är störst med sina nära 12.000 invånare, medan Sottunga endast har kring 100 bofasta invånare. Om du träffar en familj från Sottunga på fem personer så har du alltså träffat nästan 5 % av kommunens befolkning. Sottunga är också Finlands minsta kommun och ett exempel på Ålands små och närdemokratiska kommunerna. Invånarantalet i de övriga kommunerna på Åland varierar mellan cirka 500 och 3.500 personer.

Service för kommuninvånare

Även om kommunerna är små erbjuder var och en den service som vi i Norden är vana med att kommunerna ansvarar för. Till exempel inom barndagvård, äldreomsorg, utbildning och andra sektorer. Inom sjukvården och utbildningen samarbetar kommunerna för att ge likvärdiga förutsättningar för alla ålänningar.

Kontakta kommunerna direkt för mer information, läs mer på regeringen.ax.