Modernt bostadsområde med vita trävillor.

Köpa bostad på Åland

När du flyttar till Åland kan du köpa hus eller tomt på planerat område. De flesta områden ligger vackert och naturnära, vissa med sjöutsikt och båtplats. Ett annat alternativ är aktiebostad där du äger andelar i boendet.

Mariehamn är en typisk villastad med några få områden med flerfamiljshus. Flerfamiljshusen är byggda i liten skala eftersom man får bygga högst 3 våningar. Även på landsbygden är det egnahemshusen som dominerar.

Vanliga frågor inför bostadsköp på Åland

Kan jag köpa boende på Åland utan hembygdsrätt? Svaret är ja!

Aktielägenhet

En aktielägenhet på Åland och i Finland går inte att jämföra med en svensk aktielägenhet, den motsvarar mer en svensk bostadsrätt.

På Åland är en aktielägenhet en lägenhet som du köper och äger, ofta i ett bostadsaktiebolag (BAB). Du äger då ett visst antal aktier i bolaget vilket ger dig rätt att äga och bestämma över din lägenhet i huset. Det kan vara ett lägenhetshus, radhus eller i vissa fall även ett parhus. Aktielägenheten är din egendom och du väljer om du bor i lägenheten själv, eller om du vill hyra ut den till en hyresgäst enligt ditt val. Till skillnad från en svensk bostadsrätt finns det inte någon förening som ska godkänna dig som köpare, eller din hyresgäst om du köper på spekulation.

Köp av aktielägenhet kräver inget jordförvärvstillstånd. Det finns heller inget tvång på att du ska folkbokföra dig på Åland.

Varje månad betalar du ett vederlag (månadsavgift) som täcker bolagets gemensamma driftskostnader och eventuella lån. 

Bostadsrätt

Bostadsrätt i Finland motsvarar inte en bostadsrätt i Sverige. Som första insats betalar du cirka 15 procent av bostadens marknadsvärde, vilket ger dig och din familj rätt att nyttja bostaden så länge ni önskar (barnen har möjlighet att ärva). 

Insatsen får du tillbaka med eventuell indexjustering om du säljer din bostadsrätt. Försäljningen sker genom att föreningen löser tillbaka bostadsrätten. Du får inte sälja eller konkurrensutsätta en finsk bostadsrätt på öppna marknaden och göra försäljningsvinst, som du kan göra med en svensk bostadsrätt eller finsk aktielägenhet.

Varje månad betalar du en månadsavgift som motsvarar en normal marknadshyra. Bostadsrätter i Finland har generellt ganska dyra månadsvederlag på grund av räntor och amorteringar på föreningens lån för byggkostnaderna.

Fastigheter

Med fastighet menas främst villor, småhus och bostadshus med tillhörande tomt. En fastighet kan även vara en tomt utan bostad. Så länge fastigheten är tänkt för fast bosättning, ligger i ett planerat område, bykärna eller liknande närområde, har en tomt på maximalt 4.000 kvadratmeter och inte gränsar till strand kan även nyinflyttade utan hembygdsrätt köpa den. Du behöver dock ansöka om jordförvärvstillstånd från Ålands landskapsregering, som i sin tur inhämtar godkännande från kommunen.

Kontakta respektive kommun för info om planerade bostadsområden och tomtmark.

Hyresrätt

Ifall du inte hittar rätt objekt att köpa kan du alltid börja med att hyra en lägenhet. När du hyr din lägenhet finns inga krav på vare sig hembygdsrätt eller jordförvärvstillstånd.

Fastigheter till salu

Besök Fastigheter.ax för fastigheter till salu på Åland.

Vad är egentligen åländsk hembygdsrätt?

Hembygdsrätt är det begrepp vi använder när vi diskuterar åländskt "medborgarskap". Den åländska hembygdsrätten tryggar bland annat det svenska språket och ser till att näringarna i huvudsak bedrivs av dem som bor på Åland.

Hembygdsrätten är en rättighet som tillkommer varje ålänning, men som du förlorar om du är skriven på annan ort i mer än fem år. Om du återflyttar till Åland kan du ansöka om att få hembygdsrätten tillbaka.

Kan inflyttade få hembygdsrätt?

Ja, som inflyttad kan du ansöka om åländsk hembygdsrätt. Villkoren är att du:

  • har bott på Åland oavbrutet i mer än fem år
  • är finsk medborgare.

Åländsk hembygdsrätt

Den åländska hembygdsrätten ger dig följande rättigheter:

  • att obegränsat äga och besitta fast egendom
  • att rösta och vara valbar i lagtingsval
  • att bedriva näring.

Landskapsregeringen kan bevilja dispens (jordförvärvstillstånd) så att du kan äga mark för fast bosättning även om du inte formellt erhållit hembygdsrätt.

Aktier i bostadsaktiebolag kan du äga utan tillstånd.

Läs mer om hembygdsrätten hos Ålands landskapsregering

Vad är jordförvärvstillstånd?

Landskapsregeringen kan bevilja jordförvärvstillstånd så att du kan äga mark för fast bosättning även om du inte formellt har fått hembygdsrätt. Villkoren är bland annat att fastigheten är ligger på planerat område och är mindre än 4000 kvadratmeter.

Handläggningstiden är två till tre månader. Som remissinstans fungerar den kommun där fastigheten är belägen.

Hur hög är överlåtelseskatten?

I Sverige finns ingen överlåtelseskatt. I Finland ändrades lagen om överlåtelseskatt den 1 januari 2024. Numera gäller en engångsavgift på 1,5 procent för lägenheter och 3 procent för fastigheter. 

Läs mer om överlåtelseskatt på Skatt.fi

Finns det fler kontakter och försäljare av hus och lägenheter?

Fler tips till dig som vill köpa bostad på Åland

1. Börja med att söka efter mäklare på Åland nätet. Du kan begära in referenser från banker eller advokatkontor om du känner dig osäker på din mäklare. 

2. Bekanta dig med objekten på mäklarnas egna webbplatser. Ta reda på vad som är den normala prisbilden för ett boende i området du är intresserad av och bilda dig en uppfattning om vad du får för pengarna du investerar i ditt boende.

3. Åk till Åland, träffa din mäklare, lär känna samhället och åk runt och upptäck utbud och områden. Låt mäklaren visa dig olika objekt baserat på den information de fått av dig som kund.

4. Ha dina finanser i skick i ett tidigt skede, vänta inte med att ta kontakt med en lokal bank på Åland. Det är nämligen inte säkert att din bostad i Sverige går att använda som säkerhet i Finland. Som köpare från Sverige kan det därför löna sig att sälja bostaden i Sverige innan du köper på Åland. Ha ett färdigt lånelöfte.

Boka samtidigt in en tid med bankens familjejurist för att se över eventuella skillnader vid beskattning, arv eller separation.

5. När du hittat ditt objekt och känner dig redo att slå till går du igenom detaljerna för bud och budgivning samt kontrakt och administration med din mäklare. 

Tänk på att du flyttar till ett annat land om du flyttar från Sverige till Åland, var medveten om att det finns skillnader mellan länderna. Om man bortser från hembygdsrätt och jordförvärv har Åland samma regler som övriga Finland, men jämfört med Sverige finns många skillnader. Arvskatt och gåvoskatt skiljer sig till exempel, liksom regler kring lån och amortering. Fastighetsskatten varierar mellan kommunerna, vissa kommuner tar inte ut fastighetsskatt på stadigvarande bostad utan enbart för annan bostad.

6. Välkommen till Åland!