Skolbarn som kommer gående utanför Övernäs högstadium i Mariehamn på Åland.

Grundskolan på Åland

Med tanke på att Åland har ett befolkningstal på 30.000 personer har vi ett brett utbildningsutbud att erbjuda våra elever och studerande. Vi investerar i våra barns framtid genom att ge dem små klasser och fin skolmiljö.

Tack vare självstyrelsen har Åland lagstiftningsbehörighet, bland annat inom utbildningsområdet. I praktiken betyder det att vi har möjlighet att forma utbildningen fritt efter våra behov. Vi följer utvecklingen främst i de nordiska länderna, men även i övriga EU-länder och andra delar av världen.

Skolan är en tidig och mycket viktig del av det livslånga lärandet. I grundskolan är läroplanen skriven med intryck från både Finland och Sverige. Det kan kännas tryggt för de barn som flyttar under skoltiden eftersom de känner igen sig i utbildningen.

Här kan du bekanta dig med den åländska läroplanen

Årskurs 1 till 9

På Åland är det läroplikt för alla barn. Vanligen inleds skolgången då barnet fyller 7 år. För att börja skolan måste barnet vara registrerat hos Magistraten.

Det är kommunerna på Åland som ansvarar för grundskolans årskurs 1-9. Barnet går i den skola som finns i hemkommunen.

Den största lågstadieskolan på Åland har cirka 300 elever. I högstadieskolorna är elevantalet mellan 130 och 330 per skola, undantaget högstadieskolorna i skärgårdskommunerna som har mellan 2 och 29 elever per skola.

Grundskolorna på Åland