Rödhårig tjej med ryggsäck i gymnasieskola.

Gymnasieutbildning

Efter grundskolan är det möjligt att fortsätta studera på gymnasium, yrkesgymnasium och folkhögskola på Åland. Du kan också få en utbildning genom läroavtal.

Ålands Gymnasium

Förvaltningsmyndigheten Ålands gymnasium ansvarar för verksamheten vid gymnasieskolorna Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium, som erbjuder möjligheter till allmänbildande gymnasieutbildning eller grundläggande yrkesutbildning på Åland.

  • Ålands lyceum är ett allmänbildande gymnasium som ger en god grund för universitets- och högskolestudier. Slutförda studier leder till en studieförberedande gymnasieexamen. I den ingår ett gymnasieexamensbetyg och ett studentexamensbetyg.
     
  • Ålands yrkesgymnasium ger en grundläggande yrkesutbildning i form av flera yrkesprogram. Slutförda studier leder till en gymnasieexamen med yrkesinriktning. I den ingår ett gymnasiebetyg och ett yrkesprovsbetyg.

Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium

Läroavtal

Utöver detta finns möjlighet att studera genom lärovtal. Ålands gymnasium har hand om läroavtalsutbildningen. Det är en arbetsplatsförlagd praktisk utbildning där det också ingår teoretiska studier. Utbildningen ordnas både som grundläggande utbildning och som tilläggsutbildning för ungdomar och vuxna på gymnasienivå.

Läroavtal vid Ålands Gymnasium

Folkhögskola

Ålands folkhögskola erbjuder yrkesorienterade linjer med inriktning på bland annat skapande och idrott samt specialiserade hantverks- och naturfotolinjer. De erbjuder även kortare helg- och sommarkurser inom olika kreativa ämnen.

Ålands folkhögskola