Elin Silfversten.

Mitt jobb är att se var det finns utvecklingsmöjligheter

När äldreomsorgen i Mariehamns stad utannonserade en ny tjänst som utvecklingsledare visste folkhälsovetaren Elin Silfversten att det var dags att flytta tillbaka till Åland.
- Det var helt enkelt rätt tidpunkt i livet! Tjänsten liknar den jag hade som utvecklingsstrateg i Uppsala, skillnaden är att då jobbade jag mer mot hälso- och sjukvård och nu mer mot omsorg.

Elin Silfversten

Både Elin och hennes sambo Henrik kommer från Åland och tanken på att flytta tillbaka efter jobb och studier i Sverige har alltid funnits där. Innan Elins tjänst som utvecklingsledare dök upp fick Henrik jobb på försäkringsbolaget Ömsen. Han flyttade därför i förväg, sen följde Elin efter. Nu hyr paret en stuga i skärgårdskommunen Vårdö, som också är Elins hemkommun.

- Här har vi familj, vänner och möjlighet att vara ute i naturen och skogen!

Omväxlande arbetsuppgifter

Till äldreomsorgen i Mariehamn hör bland annat stadens äldreboenden Odalgården och Trobergshemmet samt hemservicen. Som utvecklingsledare jobbar Elin dels administrativt med rekrytering och utbildning för personalen, dels strategiskt med utvecklingsfrågor och förbättringsarbeten för hela verksamheten.

- Mitt jobb är att se var det finns utvecklingsmöjligheter. Jag varvar kontorsjobb med att vara ute på avdelningarna för att observera och lyssna på personalen. 

I grunden är Elin utbildad närvårdare med examen från Ålands yrkesgymnasium. Sen flyttade hon till Sverige för vidare studier. Först en kandidatexamen i hälsopromotion vid Luleå tekniska universitet, efter det en mastersexamen i folkhälsovetenskap vid Uppsala universitet.

En viktig länk

Än har Elin bara hunnit jobba några månader på sin nya arbetsplats, men hon upplever att det är många förbättringsarbeten på gång och att det finns möjligheter och en stor vilja inom Mariehamns stad att satsa på äldreomsorgen.  
- I mitt uppdrag ingår det att se till att våra klienter får den hjälp de behöver och att ingen hamnar mellan stolarna i gränsdragningen mellan hälso- och sjukvård och omsorg. 

Mycket av jobbet handlar om att fungera som en stödfunktion samt vara lyhörd och lyssna till de behov som finns.
- Sen är det upp till ledningen att prioritera vad vi tar vidare. Det gäller också att ta hänsyn till vad de som arbetar närmast klienterna har för förutsättningar att genomföra förändringar. De sköter den dagliga verksamheten och drar redan ett stort lass, det är lätt att bli ivrig och vilja för mycket.

Insyn och insikter får hon också genom att sitta med när de biträdande enhetscheferna har möten. Här finns mycket samlad kunskap om klienterna och de olika avdelningarna.
- Sen lyfter jag frågorna vidare om det behövs, jag har en bra dialog med äldreomsorgschefen.

Korta beslutsvägar

Småskaligheten på Åland innebär nya möjligheter. Elin tycker det är positivt att beslutsvägarna är kortare och att det är lättare att skapa relationer med nyckelpersoner. Ibland är det också en fördel att den offentliga sektorn arbetar lite långsammare.
- När det får ta tid samtidigt som det är fler som tänker till om samma frågor blir slutresultatet ofta också bättre.

Som rekryterare önskar hon däremot att valideringsprocessen via Valvira för ny personal från Sverige och andra länder var smidigare. 
- För oss är det en viktig fråga som vi alltid arbetar med. För den som söker det gäller att ta kontakt med Valvira i god tid.

Värdefullt i livet

Det bästa med Åland är annars närheten till havet, naturen och umgänget. Elin vill också lyfta Åland som en plats med många möjligheter, inte bara inom vård och omsorg.
- När jag berättar att jag är från Åland märker jag att många inte känner till vilken bredd som finns här med många olika branscher och arbetsmöjligheter, oavsett utbildning. 

Hon ser också lugnet och tryggheten, bra skola och omsorg samt många möjligheter till aktiviteter och föreningsliv som stora fördelar med Åland. 

- Här kan du leva ett enkelt och värdefullt liv, det är också lättare att återhämta sig.

Fin gemenskap

Innan Elin flyttade till Sverige var hon engagerad i frivilliga brandkåren och första hjälp-gruppen. 
- Nu har jag en mjukstart, men vi får se vad jag plockar upp igen!

Annars trivs både Elin och Henrik med livet på Vårdö och lyfter gärna boendet i kommunen.
- Det är ett litet samhälle som är välkomnande och har fin sammanhållning. När alla är med och hjälps åt och bidrar lite med sin fritid och sina kompetenser gör det väldigt mycket för en liten kommun. Just nu sitter jag till exempel med i rekryteringsgruppen för en ny äldreomsorgsledare i Vårdö. 

Till skillnad från de flesta andra som flyttar till Åland har Elin däremot förlängt sin pendlingstid. Från en kvart med cykel till jobbet tar det numera en timme med bil.

- Men det är ändå värt det! Ofta pendlar jag och Henrik tillsammans, och ibland är vi flera vänner som samåker. Det gör det roligare och mindre kostsamt!

Bra att veta