Det är här vi kommer att bo!

Tryggheten i det lilla samhället och drömmen om ett eget hus fick socialarbetaren Helena att ta med sig familjen och flytta till Åland. Nu har de bott ett år i sitt nya hem i Mariehamn. 
- Vi fick barn och ville köpa hus, men insåg att det inte var möjligt för oss att göra det i Sverige. 

Helena och hennes man Erik var bekanta med Åland sedan tidigare eftersom Erik har familj också är inflyttad till Åland. Under ett besök hos släkten noterade paret att huspriserna var helt andra än i Göteborg.

- Perspektivet ändrar när du blir förälder, du ser på allt utifrån barnet och på Åland är det lugnt, tryggt och ordnat. Vi tänkte på vår dotter, var blir hennes framtid bäst? I en lägenhet utan gård eller i ett hus med egen tomt och gångavstånd till skolan?

Yrkesrätt inom socialsektorn

Efter flytten har Erik fortsatt att jobba med IT-frågor för sin arbetsgivare, men gör det numera på distans. För Helena var nytt jobb inom sitt yrke däremot en förutsättning för flytten.

- Jag kontaktade Kommunernas Socialtjänst, KST, som ansvarar för den åländska socialvården och frågade om det gick att arbeta som socialarbetare på Åland med min svenska socionom-examen, och de svarade att det absolut är möjligt.

Utbildningen till socionom i Finland är längre och mer djupgående än i Sverige. För Helenas del betydde det att hon behövde komplettera sin svenska examen för att få sin behörighet godkänd av Valvira, som beviljar yrkesrättigheter för social- och hälsovården i Finland. Behörighetsprocessen pågår fortfarande, trots det har Helena redan jobbat ett år på KST.

- Jag fick välja mellan att skriva en tenta, läsa in de kurser som saknades eller jobba ett år som vikarierande socialarbetare – och då valde jag att jobba. Först när min behörighet är godkänd kan jag få en fast tjänst.

Helena lämnade in sin ansökan till Valvira när hon fortfarande bodde kvar i Sverige. Det gick smidigt, hon fick bra hjälp och snabba svar på sina frågor.

- Det som tog tid var att ta kontakt med mina skolor och tidigare arbetsgivare här i Sverige för att kunna sammanställa gamla kursplaner och arbetsuppgifter som jag haft på tidigare arbetsplatser. Vanliga arbetsintyg räcker inte i dokumentationen utan det behöver framgå vad man arbetat med.

I det lilla samhället

Helena trivs på KST. Hon tycker att det finns en närhet inom organisationen och att beslutsvägarna är korta. Det är också lättare att föra fram sina åsikter och ha en dialog med dem som fattar besluten. 
- Jag upplever att det finns ett intresse av att lyssna på oss som aktivt jobbar med olika ärenden.

I ett litet samhälle är de sociala problemen på en annan nivå än i större städer. De riktigt allvarliga fallen är färre, därför finns det mer utrymme att tänka proaktivt och jobba motiverande och förebyggande. 

- Nytt för mig är att jag tidigare jobbade med vuxna, beroende och våld i relationer. Numera är jag inriktad mot barn, unga och familj. Därför är det svårt för mig att göra en rättvis jämförelse mellan hur det är att jobba som socialarbetare i Sverige jämfört med på Åland, men givetvis finns det fördelar och nackdelar med båda.

Branschen är till exempel mindre på Åland, här finns inte samma bredd och utbud när det gäller arbetsmöjligheter. Däremot tycker Helena att arbetsplatserna är stabilare och att det inte är lika hög personalomsättning.

Familjen trivs

Livet på Åland innebär annars mindre pendling och mer tid för familj och fritid.
- Det är en enorm skillnad, här finns en annan närhet. Innan hade jag en timmes pendling per väg till jobbet, dottern hann nästan somna innan jag var hemma.

Helena är glad över tilliten som finns i samhället och tycker att det är fint för barnfamiljer.
- Jag snubblar över lekplatser i hela stan. De håller imponerade standard och passar för barn i olika åldrar. Det är också väldigt charmigt att det går att ha obemannade grönsakskiosker eller pumpavagnar vid vägen, där du kan plocka det du vill ha och lämna pengar i en liten spargris. 

Det hon saknar mest är sin egen släkt i Göteborgsområdet, och så hade det gärna fått vara lite enklare att näthandla och välja leverans till Åland. I övrigt tuffar livet på, vardagen är vardag som vanligt. 

- Men det händer mycket på Åland, trots att det är så litet – alla marknader, evenemang och aktiviteter som arrangeras är också välbesökta!