Köpa bostad på Åland

När du flyttar till Åland kan du köpa hus eller tomt på planerat område. De flesta områden ligger vackert och naturnära, vissa med sjöutsikt och båtplats. Ett annat alternativ är aktiebostad där du äger andelar i boendet.

Mariehamn är en typisk villastad med några få områden med flerfamiljshus. Flerfamiljshusen är byggda i liten skala eftersom man får bygga högst 3 våningar. Också på landsbygden dominerar egnahemshusen.

Köpa hus

Om du vill köpa hus på Åland har du flera möjligheter. Många kommuner har planerade bostadsområden, flera av dem med sjönära läge. På planerad mark kan du, med jordförvärvstillstånd, äga din bostad även utan den åländska hembygdsrätten.

Om du däremot vill köpa en större fastighet är kravet i princip att du har hembygdsrätt. Hembygdsrätten är ett lokalt medborgarskap. När du som inflyttad har bott på Åland oavbrutet i minst fem år och är finsk medborgare har du möjlighet att ansöka om åländsk hembygdsrätt.

Köpa aktiebostad

På Åland finns relativt gott om aktiebostäder. Det är en bostadsform där du äger din egen bostad, till exempel en lägenhet i ett flerfamiljshus eller en fristående bostad som ingår i ett bostadsaktiebolag. Aktier i bostadsaktiebolag (aktiebostad) kan du alltid äga även utan jordförvärvstillstånd eller hembygdsrätt.

Om du vill bygga din egen bostad

För dig som vill bygga eget hus är alternativen samma som för den som vill köpa. Det betyder att du också har möjlighet att bygga utan hembygdsrätt på planerade bostadsområden, i bykärna eller liknande.

För att köpa mark utan hembygdsrätt måste du först ansöka om jordförvärvstillstånd. Vid köp av mark för egen bostad beviljar Ålands landskapsregering i regel alltid jordförvärvstillstånd förutsatt att du uppfyller villkoren.