Självstyrt och demilitariserat

Åland är ett självstyrt och demilitariserat landskap i Finland. Självstyrelsen och demilitariseringen gör Åland unikt i denna del av världen.

Vad innebär självstyrelsen?

Tack vare självstyrelsen har ålänningarna bland annat rätt att:

  • stifta lagar om egna inre angelägenheter
  • utöva budgetmakt.

Ålands lagstiftande församling heter lagting och kan jämföras med riksdag. Lagtinget tillsätter landskapsregeringen, som är Ålands regering.

Reglerna om självstyrelsen finns samlade i självstyrelselagen för Åland. Självstyrelselagen kan bara ändras av Finlands riksdag i grundlagsenlig ordning och med Ålands lagtings samtycke. Nu gällande självstyrelselag trädde i kraft den 1 januari 1993.

Demilitariseringen

Åland är demilitariserat och neutraliserat. Det innebär att militär inte får uppehålla sig här. Det betyder också att Åland inte får befästas och ska hållas utanför krigshändelser i området. Demilitariseringen innebär också att den som har hembygdsrätt och har flyttat till Åland före 12 års ålder är befriad från värnplikt.

Ålands demilitarisering är ett resultat av Rysslands förlust i Krimkriget 1854 till 1856. Vid Parisfreden 1856 skapades Ålandsservitutet som garanterar att militära installationer inte får anläggas på Åland.

Läs mer om självstyrelsen och demilitariseringen på Aland.ax