Starta eget företag på Åland

Åland är ett samhälle i framåtrörelse med en lång tradition av entreprenörskap. Självklart välkomnar vi alla likasinnade!

Näringslivet på Åland väntar ivrigt på dina idéer och ser fram emot alla nya företagsetableringar.

Sammanlagt finns här nästan 2 600 aktiva företag. Av dem har drygt 82 procent mindre än fyra anställda. Enmansföretagen är många men det finns också större företag som jobbar med världen som marknad.

Näringsrätt

Åland har en egen behörighet när det gäller näringslivets främjande och rätten att bedriva näring. Det gör det obligatoriskt för de flesta företag att söka näringsrätt för sin verksamhet. I regel beviljar Ålands landskapsregering tillstånd när du är bosatt eller planerar att bosätta dig på Åland, men det är också möjligt att få tillfällig näringsrätt. Målsättningen är att alla som vill enkelt ska kunna flytta till Åland och starta företag.