Familjeförmåner

Vilka rättigheter och förmåner har du som förälder? Här kan du läsa mer om ledigheter, dagpenning, moderskapsunderstöd, hemvårdsstöd samt om barnbidrag och studiestöd.

För föräldrar

Som förälder har du rätt till olika ledigheter och dagpenningar. Du kan ansöka om föräldradagpenningar och andra familjeförmåner från Folkpensionsanstalten FPA när ni väntar ett barn och då barnet växer upp. Till familjeförmånerna som FPA sköter hör moderskapsunderstöd, föräldradagpenningar samt barnbidrag.

Vad är hemvårdsstöd?

När föräldrapenningen upphör kan du bli beviljad hemvårdsstöd från hemkommunen fram tills att barnet fyllt tre år. En förutsättning för att du ska få hemvårdsstöd är att barnet inte har barnomsorg som är ordnad eller bekostad av kommunen.

Kontakta din kommun för mer information om hemvårdsstöd.

Partiellt hemvårdsstöd

Hos din hemkommun kan du ansöka om partiellt hemvårdsstöd om du har barn under tre år eller om du har barn som deltar i första eller andra årets grundläggande undervisning. En förutsättning är att du är partiellt vårdledig eller anställd på deltid.

Kontakta din kommun för mer information om partiellt hemvårdsstöd.

Barnbidrag

För barn som bor på Åland betalas barnbidrag från FPA. Barnbidraget betalas upp till 17 års ålder. Bidragets belopp är graderat efter antalet barn i familjen.

Studiestöd

Studerande från 17 år och äldre kan ansöka om åländskt studiestöd från Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS).