Barnomsorg

Till barnomsorgen på Åland hör daghem med förundervisning och fritidsverksamhet. För dig som är hemma med ditt barn finns lekparker och aktiviteter i Folkhälsans regi.

Daghem för alla

Alla vårdnadshavare till barn som har sin hemort på Åland har rätt till kommunal barnomsorg i daghem eller familjedaghem. Lämna in din ansökan till hemkommunen senast fyra månader innan barnet behöver platsen.

Om behovet av barnomsorg beror på arbete, studier eller utbildning och det inte är möjligt att förutsäga när behovet uppkommer ska du lämna in din ansökan så snabbt som möjligt. Dock senast två veckor innan barnet behöver platsen. 

Det finns daghem för barn i ålder 1-7 år i varje kommun. Kontakta din hemkommun för mer information om kommunens daghem.

Rätt till förundervisning

Året innan barnet börjar grundskolan har barnet rätt till minst 20 timmar barnomsorg med förundervisning (skolförberedande verksamhet) per vecka. Målsättningar och riktlinjer för hur förundervisningen ska bedrivas finns i förundervisningsprogrammet. Varje daghem ska visa i en arbetsplan hur verksamheten är planerad och ska genomföras.

Fritidshemsverksamhet

Fritidshemsverksamhet bedrivs av kommunerna, oftast i särskilda "eftis" eller "föris" i direkt anslutning till skolan. Fritidshemsverksamheten är inte en subjektiv rättighet på samma sätt som övrig barnomsorg på Åland. Tillgången på platser varierar också från kommun till kommun.

Information om förundervisning och fritidsverksamhet får du från din hemkommun på Åland.

Hemma med barn

Om du inte arbetar eller studerar och är hemma med barn finns det aktiviteter du kan delta i. Här får barnet leka med andra barn och du kan träffa andra vuxna.

I flera kommuner finns lekparker i Folkhälsans regi där barn (2-5 år) kan vara max 3 timmar om dagen. Lekparkerna är utomhus.

Folkhälsan arrangerar även Familjekafé inomhus.

Kontakta Folkhälsan för mer information om lekparker och Familjekafé.

Andra aktiviteter för barn

Folkhälsan på Åland har mycket verksamhet inriktad på barn och familj. Kontakta också ditt bibliotek eller församling för att se vilken verksamhet de ordnar.

Du kan också ansöka om medlemsskap i Facebookgruppen "Utelek i Parken, barn och föräldrar".