Hembygdsrätten

Hembygdsrätt är det begrepp vi använder när vi diskuterar åländskt "medborgarskap". Den åländska hembygdsrätten tryggar bland annat det svenska språket och ser till att näringarna i huvudsak bedrivs av dem som bor på Åland.

Hembygdsrätten är en rättighet som tillkommer varje ålänning, men som du förlorar om du är skriven på annan ort i mer än fem år. Om du återflyttar till Åland kan du ansöka om att få hembygdsrätten tillbaka.

Kan inflyttade få hembygdsrätt?

Ja, som inflyttad kan du ansöka om åländsk hembygdsrätt. Villkoren är att du:

  • har bott på Åland oavbrutet i mer än fem år
  • är finsk medborgare.

Åländsk hembygdsrätt

Den åländska hembygdsrätten ger dig följande rättigheter:

  • att obegränsat äga och besitta fast egendom
  • att rösta och vara valbar i lagtingsval
  • att bedriva näring.

Landskapsregeringen kan bevilja dispens (jordförvärvstillstånd) så att du kan äga mark för fast bosättning även om du inte formellt erhållit hembygdsrätt.

Aktier i bostadsaktiebolag kan du äga utan tillstånd.

Läs mer om hembygdsrätten hos Ålands landskapsregering