Ålands högskola

Efter gymnasiet har du möjlighet att fortsätta studera på hemmaplan vid Högskolan på Åland, som erbjuder examensinriktad högskoleutbildning, öppna högskolekurser och fortbildning.

Samtliga utbildningsprogram är yrkesinriktade högskoleutbildningar. De leder till en yrkeshögskoleexamen inom områdena elektroteknik, företagsekonomi, hotell- och restaurangservice, informationsteknik, maskinteknik, sjökapten respektive vård.

Högskolan på Åland