Utbildning och skola

Åland investerar i barnens framtid genom att ge dem små klasser och fin skolmiljö. Här finns också ett brett utbildningsutbud för både elever och studerande.

1. Skolförberedande förskoleundervisning

Redan året innan barnet börjar grundskolan erbjuds skolförberedande förskoleundervisning inom barnomsorgen.

2. Grundskola

Grundskolan är kommunal, avgiftsfri och öppen för alla. Den småskaliga undervisningen håller hög klass, vilket är tydligt i PISA-undersökningarna där Åland toppar de finländska och nordiska skolornas resultat i matematik.

3. Gymnasium och högskola

Efter grundskolan är det möjligt att fortsätta studera vidare på Åland. Välj mellan gymnasium, yrkesgymnasium, folkhögskola eller högskola. Du kan också gå kurser eller få en utbildning genom läroavtal.