Hitta ditt jobb

Sysselsättningssituationen är god på Åland. Det finns en stor efterfrågan på arbetskraft och ett långsiktigt behov av personal inom så gott som alla branscher.

Särskilt stor är efterfrågan inom hälso- och sjukvård, it, teknik, hotell- och restaurang, juridik samt service och hantverk.

Sök lediga jobb

Du hittar information om lediga jobb på Åland via Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) eller via EURES-portalen. Kontakta din lokala EURES-rådgivare för mer information.