Kategori
text

Kom ihåg att be att få ditt skattekort av arbetsgivaren om du flyttar inom Finland.

Flyttar du från något annat land ansöker du om ett skattekort via skattemyndigheten på Åland efter flytten.

Varifrån flyttar du?
Från Norden/EU
Varför flyttar du?
För att arbeta
För att studera
För att min partner har fått ett jobb
Hur länge planerar du att stanna?
< 6 månader
6-12 månader
> 12 månader
Om ja: Vad planerar du att göra?
Studera
Arbeta
Egenföretagare
Föräldraledig
Annat
Flyttar du med familj?
Ja
Nej
Om svar ja: Barn och/eller partner?
Bara partner
Partner och barn
Bara barn
Om ja till något av alternativen med barn: Hur gamla är barnet/barnen?
0-6 år
7-18 år
0-18 år
Har du redan hittat ett jobb?
Ja, jag har fast anställning
Nej
Jag är egenföretagare
Jag ska jobba på distans
Jag ska sommarjobba
Har du hittat boende?
Jag har fast boende
Jag har ett tillfälligt boende
Nej
Kan du svenska?
Ja
Nej