Livslångt lärande

Åland investerar i barnens framtid genom att ge dem små klasser och fin skolmiljö.

Åland har ett brett utbildningsutbud att erbjuda sina studerande. Grunden till ett livslångt lärande startar redan året innan barnet börjar skolan genom skolförberedande förskoleundervisning som en del av barnomsorgen. Grundskolan är kommunal, avgiftsfri och öppen för alla. Den småskaliga undervisningen håller hög klass, vilket är tydligt i PISA 2012 där Åland toppar de finländska och nordiska skolornas resultat i matematik.

Efter grundskolan finns flera möjligheter till högre utbildning. Först grundläggande yrkesutbildning eller allmänbildande gymnasieutbildning, sedan vidare studier på högskolenivå.