Vårdpersonal vid Ålands hälso- och sjukvård poserar tillsammans i arbetskläder.

Sjukvården på Åland

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland.

Sjukvården är av naturliga orsaker koncentrerad till Mariehamn. Här finns: 

  • centralsjukhus
  • hälsocentral
  • geriatrisk avdelning
  • tandklinik
  • psykiatrisk klinik.

I de flesta kommuner finns sjukvårdsmottagningar med barn-, och mödrarådgivning samt skolhälsovård, hemsjukvård och läkarmottagning.

När du besöker en läkare eller sjukskötare betalar du en avgift. Blir du sjuk ska du i första hand ringa till en hälsocentral eller hälso- och sjukvårdsmottagning. Den bofasta befolkningen i skärgårdskommunerna kan vid behov anlita helikopter för att snabbt ta sig till sjukhusvård.

Tandläkare

Det finns både offentlig och privat tandvård. Den offentliga tandvården kan nyttjas av barn och ungdom upp till det år man fyller 28 år. För vuxna finns flera privata tandläkarmottagningar att välja mellan.

Ambulans

Ring 112 när det handlar om allvarliga olycksfall eller svåra sjukdomsfall. Om du är sjuk eller har skadat dig och hälsocentral eller hälso- och sjukvårdsmottagning inte är öppen kan du kontakta akuten vid ÅHS. Akuten är öppen dygnet runt och finns vid centralsjukhuset i Mariehamn.

ÅHS och den offentliga sjukvården