Vad kostar det att hyra bostad på Åland?

I april 2016 var medelmånadshyran i åländska hyresbostäder 10 euro per kvadratmeter. Mariehamn hade den högsta medelhyran, 10,58 euro. På landsbygden uppgick medelmånadshyran till 8,41 euro, medan genomsnittshyran i skärgården var 8,09 euro per kvadratmeter.

Medelhyran varierar mellan olika typer av hus. Högst var kvadratmeterhyran i flervåningshus, där över tre fjärdedelar av undersökningens bostäder finns. Nästan 94 procent av flervåningshusen finns i Mariehamn och där var medelhyran över 10 euro per kvadratmeter. I radhuslägenheterna, som står för en knapp femtedel av bostäderna, var medelhyran betydligt lägre, 8,33 euro per kvadratmeter. Alla radhus som ingår i undersökningen finns på landsbygden och i skärgården. 

Källa: Hyresstatistik 2016 - Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)