”Jag har alltid varit intresserad av hållbarhet” | Bo på Åland

”Jag har alltid varit intresserad av hållbarhet”

Monika Lindström, Åland Post

Monika Lindström har tagit miljö- och hållbarhetsarbetet vid på Åland Post till en ny nivå. Sen hon började sin anställning år 2007 har hon arbetat sig från pack- och distributionsaffärsområdet till en ny och spännande tjänst som miljö- och kvalitetssamordnare inom företaget. Under åren har hon även varit både produktionspersonal, arbetsledare och produktspecialist.

- Jag uppskattar att jag hela tiden har haft chansen att utvecklas på Åland Post. Det är ett flexibelt företag med många möjligheter för dig som vill gå vidare och lära dig nya saker.

Monika Lindström beskriver Åland Post som en välkomnande och accepterande arbetsplats i ständig utveckling.
- De är öppna för tankar och idéer som gynnar både arbetsgivare och arbetstagare, till exempel om du vill vidareutbilda dig.

Intresset för hållbarhet blev en ny tjänst

Årliga utvecklingssamtal hjälper Åland Posts ledning och personal att utvecklas tillsammans. På så sätt är det lättare att fånga upp och hitta nya mål och arbetsuppgifter för dem som söker nya utmaningar. Vid ett av dessa samtal lyfte Monika Lindström fram sitt intresse för hållbarhet.
- Jag har alltid var intresserad av hållbarhet och vill lära mig mer och hjälpa till på mitt sätt, säger hon.

När tjänsten som miljöansvarig blev ledig blev Monika därför tillfrågad om hon ville ta över ansvaret. Åland Post har länge varit ett miljöcertifierat företag, men tidigare var miljöarbetet integrerat i personalutvecklarens arbetsuppgifter. Det senaste året har Monika därför varit med och byggt upp en helt ny tjänst med fokus på hållbarhet. Resultatet är gott, personalen vittnar om att det är stor skillnad i hållbarhetsarbetet när det finns en anställd som aktivt arbetar med frågorna.

- Nu är hållbarhetsarbetet mer integrerat i personalens vardag så att de lättare ser kopplingen mellan sina arbetsuppgifter och våra miljömål, förklarar Monika. Jag rör mig i byggnaden och är ofta ute i produktionen och pratar med personalen. Det gör det lättare för dem att ta tag i mig och komma med olika förslag. I och med tjänsten prioriteras också hållbarhetsarbetet högre.

Resultatet av ett sådant personalinitiativ är till exempel en ny busshållplats i närheten av Åland Post för dem som vill ta bussen till och från jobbet.

Flytten till Åland var ett bra beslut

Monika Lindström har bott på Åland sedan 2007, då hon flyttade hit från Bromarf. Hon beskriver det själv som att flytten gick från en skärgård till en annan. Från början var det kärleken som fick henne att ta steget, eftersom pojkvännen redan bodde på Åland följde Monika efter på prov.
- Det var en bra chansning. Nu är det tolv år sen och vi bor fortfarande kvar.

Hemma för paret är numera ett egnahemshus i Möckelö, där de bor tillsammans med katt och höns. Huset ligger på cykelavstånd till både jobbet och Mariehamn, vilket är perfekt för Monika som gillar att röra på sig.
- Jag har alltid varit aktiv och gillar friluftsliv och att vara ute i naturen. Vi går ofta vandringslederna och är mycket ute med båten på sommaren.

Familjen på fastlandet är egentligen det enda Monika saknar på Åland.
- Jag träffar dem för sällan, men när vi träffas så är det kvalitetstid och vi tar verkligen tillvara tiden när vi ses.

Eftersom Monika har bott här hela sitt vuxenliv räknar hon Åland som hemma.
- Det är en jättebra plats att bo på, det är nära till allting och jag trivs på min arbetsplats. Särskilt nu när jag får arbeta med mitt hållbarhetsintresse varje dag.

Storföretag som samarbetar för ett bärkraftigt Åland

Enligt Monika ökade medvetenheten kring klimat och miljö i allmänhet under 2018. Hon förutspår att det kommer att visa sig ännu mer ute i samhället under kommande år. Bland annat tack vare nätverket Bärkraft.ax, som arbetar mot målet att alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar.

Via Bärkraft.ax är Monika Lindström och Åland Post medlem i nätverksgruppen hållbara storföretag på Åland.
- Vi har avgett löfte om att vi står bakom Utvecklings- och hållbarhetsagendan som Bärkraft.ax har tagit fram och att vi är med och drar vårt strå till stacken.

Nätverksgruppen träffas två gånger per år för att diskutera vad som är aktuellt och vilka planer som finns.
- Vi stöder varandra och det tycker jag är väldigt viktigt. Du är inte ensam som företag utan vi är många som tänker på och arbetar för samma saker.  Dialogen är öppen och alla vill göra sitt bästa för att minska sin miljöpåverkan.

Miljö och hållbarhet är ett högaktuellt ämne ute i världen. Så även på Åland och på Åland Post.

Fakta om

Om Åland Post

Åland Post är ett modernt logistikföretag med cirka 230 medarbetare. Företagets fokus är att leverera rätt saker till rätt plats, till rätt pris. Helt enkelt smart logistik.

Verksamheten drivs från huvudkontoret i Sviby, Jomala, bara någon kilometer från Mariehamn. Åland Post är sedan den 1 januari 2009 ett aktiebolag, där Ålands landskapsregering är den enda aktieägaren.

Åland Post har tre olika affärsområden: Logistik, Pack & Distribution samt Posttjänster. Varje affärsområde fokuserar på sitt eget kundsegment.

Åland Post i korthet:

  • Ett modernt logistikföretag med 230 anställda.
  • 26 000 m² kontors- och produktionslokaler
  • Aktiebolag helägt av Ålands landskapsregering
  • Medlem i Universal Postal Union (UPU).
  • Miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015-standard

Site by Strax