Distansjobb är framtiden!

Efter 12 år av pendlande mellan Åland och Falun har Veronica Johansson hittat ett sätt att kombinera verksamheten vid egna advokatbyrån i Sverige med familjelivet i Eckerö.
- Jag är en kronisk pendlare, men Åland har alltid varit min bas. Nu har jag hittat en lösning där jag inte behöver lämna bort något, eller välja mellan jobb och familj.

Veronica Johansson har kvar sin advokatbyrå i Sverige, men har flyttat kontoret till Norrtälje. I stället för att veckopendla till Falun jobbar hon numera en stor del av arbetsveckan på distans från Eckerö.
- Jag åker över till Norrtälje varje vecka, men det går att åka bara över dagen om det behövs. När jag har förhandlingar och möten behöver jag vara på plats på kontoret, men att sköta brev-, mejl- och telefonkontakter fungerar bra på distans. 

Distanslivet betyder också att Veronica kan vara hemma när barnen slutar dagis och skola.
- Att familjen har det bra är absolut viktigast, jag har inga problem med att pendla. Min man är polis med skiftjobb, för honom är det svårare att vara flexibel. Det är ett litet pussel, men det går.

Intressanta utmaningar

Pendling till och från Åland är Veronica van vid sen barndomen. Båda föräldrarna är från Eckerö på Åland, men bodde i Västerås när Veronica föddes. 
- Redan då pendlade vi mellan Västerås och helgerna på Åland, men vi flyttade tillbaka när det var dags för mig att börja skolan. Under hela grundskolan och gymnasiet bodde jag på Åland.

Pendlandet startade igen när Veronica gick juristlinjen i Stockholm. Då åkte hon hem till pojkvännen, numera äkta mannen, som bodde kvar på Åland. Efter ett mellanår på Åland efter studierna tog intresset för skadeståndsrätt och personskadereglering henne vidare till en advokatbyrå i Falun, och livet med veckopendling började.
- Under många år gick det av bara farten, men att ha dubbla boenden och pendla varje vecka med två små barn blev till slut för mycket. Även när min man var föräldraledig och vi åkte mellan Åland och Falun tillsammans.

Hitta nya vägar

Vändpunkten kom när det var dags för barnen att börja på dagis. 
- Det var naturligt att vi hamnade på Åland till sist, båda barnen är födda här. Frågan var bara – hur kan jag bo på Åland, men fortsätta jobba med det jag gör? 

Lösningen blev Norrtälje.
- Numera finns en helt annan acceptans i samhället för distansjobb. Visst är personlig kontakt att föredra, men videomöten är ett bra alternativ som sparar tid för alla. Särskilt för mig som har klienter i hela Sverige.

Mellan två länder

För Veronica har utmaningarna under pendlings- och distanslivet främst varit administrativa. Det är till exempel inte enkelt att fördela föräldradagar när en förälder är skriven i Sverige och den andra i Finland. Skattefrågorna har i sin tur varit enklare i och med att Veronica fortsättningsvis arbetar på heltid i Sverige. 
- Mitt tips när du kontaktar myndigheter är att söka upp någon som är specialist på internationella frågor, och som verkligen vet vad som gäller!

Annars är enda nackdelen med distansjobb att det blir lite ensamt ibland.
- Jag saknar kollegor, det sociala försvinner när du är egen. Jag har ett digitalt nätverk av advokater som jag kan diskutera med, men det är givande att ha någon på kontoret att bolla med. Kraven på sekretess inom mitt yrke gör tyvärr att jag har svårt att dela kontorslokal med företagare i andra branscher.

En möjlig lösning i framtiden är att inleda samarbete med en åländsk advokatbyrå.
- Jag funderar mycket kring kunskapsutbyte och hur jag kan använda mina kunskaper över gränserna. Jag uppskattar också att Hanna Saurén och Bengt Johansson, för Åland landskapsregering genom Åland Living, tagit initiativ till nätverk för distansjobbare på Åland. Det är bra att distansjobbare som grupp lyfts fram och att det finns planer på att stötta och göra gruppen synlig i det åländska samhället. 

Trygghet och tidsvinster

För barnen och familjen ser Veronica tryggheten och närheten som de stora fördelarna med att bo på Åland.
- Barnen har det jättebra. Det är korta avstånd och du behöver aldrig köa för att få plats på olika aktiviteter. De blir också sedda och hörda i skolan. Min dotter har börjat ettan, de är 9 i klassen. Sonen börjar i höst, i hans klass blir de 8 elever.

- Det är också otroligt att vi kan bo som vi gör. På fem minuter tar vi oss ner till sjöboden och kan åka ut med båten, hitta en klippa på en holme, bada och ha picknick. Det är höjden av familjetid och en livskvalitet som jag inte uppskattade på samma sätt när jag var yngre. Att ha fina naturupplevelser så nära, det är absolut en av de stora fördelarna med Åland. Det jag hade när jag var liten vill jag nu ge till mina barn.

Det är heller ingen slump att Veronicas firma heter Advokatbyrå Roder. 
- För mig känns roder och hav symboliskt för Åland, särskilt med en morfar och en farfar och en svärfar som var åländska sjömän. Morfar arbetade också som guide på museifartyget Pommern vid Ålands sjöfartsmuseum när han blev äldre, nu är det min tur att stå vid rodret och guida mina klienter.

Annars engagerar Veronica sig gärna i samhället och det lokala föreningslivet, som marthaföreningen, hembygdsföreningen och byalaget. Hittills har hon gjort allt från att binda midsommarkronor och sy delar till en egen folkdräkt till att vara kontaktfamilj för några ukrainska familjer.

- Jag tar igen bortaåren allt jag kan!

distansjobb på Åland