Sjukvård | Bo på Åland

Sjukvård

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården på Åland.

Sjukvården är av naturliga orsaker koncentrerad till Mariehamn. Här finns: 

  • centralsjukhus
  • hälsocentral
  • geriatrisk avdelning
  • tandklinik
  • psykiatrisk klinik

I de flesta kommuner finns sjukvårdsmottagningar med barn-, mödra- och skolhälsovård, hemsjukvård och läkarmottagning.

När du besöker en läkare eller sjukskötare betalar du en avgift. Blir du sjuk ska du i första hand ringa till en hälsocentral eller hälso- och sjukvårdsmottagning. Den bofasta befolkningen i skärgårdskommunerna kan vid behov anlita helikopter för att snabbt ta sig till sjukhusvård.

Tandvård

Det finns både offentlig och privat tandvård. Den offentliga tandvården kan nyttjas av barn och ungdom upp till det år man fyller 28 år.

Ambulans

Ring 112 när det handlar om allvarliga olycksfall eller svåra sjukdomsfall. Om du är sjuk eller har skadat dig och hälsocentral eller hälso- och sjukvårdsmottagning inte är öppen kan du kontakta akuten vid ÅHS. Akuten är öppen dygnet runt och finns vid centralsjukhuset i Mariehamn.

Se Ålands hälso- och sjukvård

Privata vårdtjänster

På Åland finns flera privata läkar- och tandläkarmottagningar, fysioterapeuter och kiropraktorer.

Läs mer på Ålands gula sidor

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få aktuell information om lediga platser varje vecka.

Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet

Site by Strax