Självstyrt och demilitariserat | Bo på Åland

Självstyrt och demilitariserat

Åland är ett självstyrt och demilitariserat landskap i Finland. Självstyrelsen och demilitariseringen gör Åland unikt i denna del av världen.

Vad innebär självstyrelsen?

Tack vare självstyrelsen har ålänningarna bland annat rätt att:

  • stifta lagar om egna inre angelägenheter
  • utöva budgetmakt.

Ålands lagstiftande församling heter lagting och kan jämföras med riksdag. Lagtinget tillsätter landskapsregeringen, som är Ålands regering.

Reglerna om självstyrelsen finns samlade i självstyrelselagen för Åland. Självstyrelselagen kan bara ändras av Finlands riksdag i grundlagsenlig ordning och med Ålands lagtings samtycke. Nu gällande självstyrelselag trädde i kraft den 1 januari 1993.

Demilitariseringen

Åland är demilitariserat och neutraliserat. Det innebär att militär inte får uppehålla sig här. Det betyder också att Åland inte får befästas och ska hållas utanför krigshändelser i området. Demilitariseringen innebär också att den som har hembygdsrätt och har flyttat till Åland före 12 års ålder är befriad från värnplikt.

Ålands demilitarisering är ett resultat av Rysslands förlust i Krimkriget 1854 till 1856. Vid Parisfreden 1856 skapades Ålandsservitutet som garanterar att militära installationer inte får anläggas på Åland.

Läs mer om självstyrelsen och demilitariseringen på Aland.ax

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få aktuell information om lediga platser varje vecka.

Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet

Site by Strax