Stor befolkningstillväxt på Åland 2017

Ålands invånarantal steg med 275 personer år 2017. Den främsta orsaken till befolkningsökningen är inflyttningen som fortsätter öka. Ålands befolkningsmängd är nu drygt 29 500.

Flyttningsrörelsen 2017

Site by Strax