Löner inom privata sektorn på Åland 2016 | Bo på Åland

Löner inom privata sektorn på Åland 2016

Medellöner och lönespridning samt antalet anställda, genomsnittlig arbetstid och medelålder är uppgifter i ÅSUBs senaste publikation över löner inom den privata sektorn på Åland 2016.

Publikationen omfattar anställda i privata företag med en personal på minst tre personer. Uppgifterna presenteras enligt bransch, yrkesgrupp och kön.

Läs hela publikationen här

Site by Strax