Högst sysselsättningsgrad i EU | Bo på Åland

Högst sysselsättningsgrad i EU

Åland har den högsta sysselsättningsgraden i hela EU. Med 88,2 procent tar Åland första platsen följt av en region utanför London på 85,2 procent och Stockholm på tredje plats med 84,2.

EU´s statistikkontor Eurostat har analyserat EU´s arbetsmarknader för att ge en översikt över regionala skillnader i sysselsättning och arbetslöshet. I artikeln Labour market statistics at regional level under rubriken "De högsta regionala sysselsättningssiffrorna i EU hittas på Åland (Finland), i Berkshire, Buckinghamshire och Oxfordshire (Storbritannien) samt Stockholm (Sverige)" skriver de (fritt översatt):

"De regioner där minst fyra av fem personer i arbetsför ålder var i arbete konstaterades vara de mest dynamiska arbetsmarknaderna och kännetecknades ofta av låg arbetslöshet och en relativt hög andel kvinnor i arbete. Dessa 41 regioner med den högsta sysselsättningsgraden fanns i Tyskland (17 olika regioner), Storbritannien (14) och Sverige (6), två regioner från Tjeckien och en region vardera från Nederländerna och Finland. Den senare var av särskilt intresse eftersom Åland - ett skärgårdsområde i Östersjön - hade den högsta sysselsättningsgraden i EU, 88,2%. Den näst högsta sysselsättningsgraden i EU registrerades i Berkshire, Buckinghamshire och Oxfordshire (85,2%, en region i västra London i Storbritannien) och Stockholm (84,2%, den svenska huvudstadsregionen)."

Site by Strax