Arbetsmarknadsbarometern 2020 och coronakrisen | Bo på Åland

Arbetsmarknadsbarometern 2020 och coronakrisen

Arbetsmarknadsbarometern 2020 är en prognos över rekryteringsläget på den åländska arbetsmarknaden fram till våren 2021. Årets arbetsmarknadsbarometer präglas förstås av situationen med Coronapandemin. Prognosen är sammanställd av Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB).

Prognosen visar ett svagt arbetsmarknadsläge men med vissa positiva inslag. Exempelvis förväntas efterfrågan på lärare, it-specialister, andra specialister och vårdpersonal vara hög. Men ÅSUB konstaterar att "eftersom läget för pandemin och därmed restriktionerna förändrats efter hand under våren omgärdas bedömningarna av stor osäkerhet."

Hela rapporten kan du läsa på Arbetsmarknadsbarometern 2020 och coronakrisen

Site by Strax