Arbetsmarknadsbarometern 2019 | Bo på Åland

Arbetsmarknadsbarometern 2019

Enligt Arbetsmarknadsbarometern 2019 är de mest efterfrågade yrkesgrupperna på Åland under 1 år framåt

  • servicepersonal
  • försäljare och butiksinnehavare
  • vård- och omsorgspersonal

Bland de yrkesgrupper som är svårast att rekrytera och som det råder brist på är spridningen mellan branscherna stor. Exempel på dessa yrkesgrupper är

  • servitörer, kockar och annan kökspersonal 
  • IT-specialister, tekniskt yrkeskunnig personal och försäljningspersonal
  • specialsakkunniga inom barnomsorg, drifts- och nätverkstekniker, jurister, förvaltnings- och sektionschefer, poliser
  • vård och omsorgspersonal
  • handledare/vårdare med inriktning funktionshinder, assistenter, barnskötare och barnträdgårdslärare, äldreomsorgsledare, social-/familjearbetare samt närvårdare 

Arbetsmarknadsbarometern sammanställs en gång i året av Ålands Statistik- och Utredningsbyrå (ÅSUB) på uppdrag av AMS samt utbildnings- och kulturavdelningen vid Ålands landskapsregering.

I arbetsmarknadsbarometern presenteras efterfrågan på arbetskraft för olika yrkesgrupper, utbildningsområden och branscher under den närmaste 12-månadersperioden. Barometern ger en övergripande bild av de förändringar som sker på den åländska arbetsmarknaden på kort sikt. Rapporten omfattar såväl den privata som den offentliga arbetsgivarsektorn.

Hela rapporten kan du läsa här: Arbetsmarknadsbarometern 2019

Site by Strax