Löner för offentligt anställda på Åland 2015

Medellöner, antalet anställda, genomsnittlig arbetstid och medelålder är uppgifter som du hittar i ÅSUBs senaste publikation över löner inom den offentliga sektorn på Åland.

Uppgifterna presenteras enligt arbetsgivarsektor, yrkesgrupp, ålder, utbildningsnivå och kön.

Läs hela rapporten här - Löner för offentligt anställda på Åland år 2015