Grundskolor på Åland | Bo på Åland

Grundskolor på Åland

Lågstadieskolor

SÖDRA ÅLANDS SKOLDISTRIKT:

Eckerö skola
22270 Eckerö
Tfn 018-38361
maria.bonds@sahd.ax

Lemlands skola
22610 Lemland
Tfn 018-34950
tom.logren@sahd.ax

Lumparlands skola
22630 Lumparland
Tfn 018-359031
anne.hamalainen@lumparland.ax

Näfsby skola
22240 Hammarland
Tfn 018-364540
niklas.wasen@sahd.ax

Södersunda skola
22130 Gottby
Tfn 018-32471
carina.jansson@sahd.ax

Vikingaåsens skola
22150 Jomala
Tfn 018-32970
pia.axberg@sahd.ax

NORRA ÅLANDS SKOLDISTRIKT:

Geta skola
22340 Geta
Tfn 018-49350
getagsk@geta.ax

Källbo skola
22410 Godby
Tfn 018-41230
kallbo@finstrom.ax

Rangsby skola
22430 Saltvik
Tfn 018-43600
rangsby.skola@saltvik.ax

Sunds skola
22530 Sund
Tfn 018-45872
skolan.info@sund.ax

Vårdö skola
22550 Vårdö
Tfn 018-47960
vardo.skola@vardo.ax

Ödkarby skola
22320 Ödkarby
Tfn 018-48910
odkarby.skola@saltvik.ax

MARIEHAMNS SKOLDISTRIKT:

Ytternäs skola
22100 Mariehamn
Tfn 018-531360
andreas.wiklund@mariehamn.ax

Låg- och högstadieskolor

MARIEHAMNS SKOLDISTRIKT

Strandnäs skola
22100 Mariehamn
Tfn 018-531340
mikael.rosback@mariehamn.ax

Övernäs skola
22100 Mariehamn
Tfn 018-531370
anders.eriksson@mariehamn.ax

SKÄRGÅRDEN

Brändö grundskola
22920 Brändö
Tfn 018-56179
skoldirektor@brando.ax

Föglö grundskola
22710 Föglö
Tfn 018-50199
siv.fogelstrom@foglo.ax

Kumlinge skola
22820 Kumlinge
Tfn 018-622450
skolan@kumlingeskola.ax

Sottunga grundskola
22720 Sottunga
Tfn 018-55103
sottungagsk@sottunga.aland.fi

Högstadieskolor

SÖDRA ÅLANDS SKOLDISTRIKT

Kyrkby högstadieskola
22150 Jomala
Tfn 018-32870
khs@sahd.ax

NORRA ÅLANDS SKOLDISTRIKT

Godby högstadieskola
22410 Godby
Tfn 018-431211
info@ghs.ax

Waldorfskola

Waldorf Åland
22100 Mariehamn
Tfn 0457-344 53 30
skolan@waldorf.ax

Site by Strax