När familjen växer | Bo på Åland

När familjen växer

Det personliga bemötandet inom åländsk vård och omsorg är mycket uppskattat bland föräldrar och blivande föräldrar.

Mödrarådgivningen, bb-avdelningen och barnrådgivningen på Åland har ett mycket gott rykte. Du blir väl omhändertagen och personalen har tid att ge råd och stöd. Under vistelsen på BB har också pappan möjlighet att delta i vården av den nyfödda. Det ger familjen tid att vänja sig vid den nya situationen i lugn och ro.

Det är inte heller ovanligt att föräldrar som är bosatta på annat håll kommer hem till Åland inför förlossningen.

Se Ålands hälso- och sjukvård för mer information om vården på Åland

Till alla blivande mammor

Folkpensionsanstalten (Fpa) delar ut en moderskapsförpackning med babykläder och andra nödvändiga tillbehör som en förmån till alla blivande mödrar i Finland och på Åland.

Site by Strax