Flytta till Åland - en checklista inför flytten

FÖRE FLYTTEN

Flyttningsanmälan till befolkningsregistret

Om du flyttar till Åland från ett nordiskt land ska du enbart anmäla din flytt till registreringsmyndigheten på Åland (se Efter flytten för mer information). Du måste uppvisa legitimation i form av pass eller identitetskort utfärdat av polis.

Flyttar du till Åland från land utanför Norden ska du kontakta befolkningsregistermyndigheterna i utflyttningslandet och tala om att du flyttar varaktigt från landet. Därefter kontaktar du motsvarande myndighet på Åland.

Skattedeklaration

Det året som du flyttar till Åland ska du deklarera både i utflyttnings- och inflyttningslandet. Du kan lämna in deklarationen till utflyttningslandet redan innan flytten.

För att inte gå miste om skatteåterbäring, lön, lönespecifikation och eventuella semesterpengar ska du komma ihåg att uppge din nya adress både till utflyttningslandets skattemyndighet och till din tidigare arbetsgivare. Det underlättar också kommande skatteärenden.

Skattekort

Kom ihåg att be att få ditt skattekort av arbetsgivaren om du flyttar från Finland. Flyttar du från något annat land ansöker du om ett skattekort via skattemyndigheten på Åland (se Efter flytten för mer information).

A-kassa

Be om att få ett överflyttningsbevis (blankett U1) av din nuvarande arbetslöshetskassa och lämna den till din arbetslöshetskassa i Finland så överförs dina uppgifter.

Införsel av bil

Att ta bilen med vid flytt till Åland medför en kostnad. Kontakta Skattebyrån för information om införselskatt och andra eventuella avgifter.
Kontaktuppgifter: Tfn +358 (0)29 512 001 (växel). Se även Fordonsbeskattning för kontakt på Åland.

Mer information om villkoren för införsel av fordon till Åland finns på Skatteförvaltningens webb:
Läs mer om bilskatt
Läs mer om införsel av flyttfordon till Finland

Bilen ska också förtullas. Ta kontakt med Mariehamns tull för mer information.
Kontaktuppgifter till tullen i Mariehamn

Införsel av flyttgods

Före du flyttar kan du kontakta Mariehamns tull och be dem skicka blanketter för flyttgods. Blanketterna fylls i och lämnas till Tullen i hamnen vid ankomsten.
Kontaktuppgifter till tullen i Mariehamn

Införsel av husdjur

Kontakta Smådjurskliniken vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) för mer information om införsel av husdjur.

Tfn +358 (0)18 528 615
kansliet@amhm.ax
Läs mer på Smådjursklinikens webbplats

EFTER FLYTTEN

Flyttningsanmälan till befolkningsregistret

Inom en vecka efter att du har flyttat till Åland bör du göra en flyttningsanmälan till magistraten vid Statens Ämbetsverk på Åland i Mariehamn.

Flyttningsanmälan ska du göra genom ett personligt besök. Adressen till Statens Ämbetsverk är Torggatan 12. Kom ihåg att ta med giltig id-handling. Om du flyttar med minderåriga barn ska föräldrar och vårdnadshavare framgå av personbeviset.

Efter att du gjort din flyttningsanmälan blir du registrerad och får ditt finländska personnummer.

Flyttar du till Åland tillfälligt med avsikt att stanna mindre än 1 år får du ett tillfälligt personnummer och din hemkommun kommer inte att ändras.

Läs mer på Statens Ämbetsverk på Åland

Införsäkring och sociala trygghetsförmåner

För att få rätt till sociala trygghetsförmåner ska du ansöka om att bli införsäkrad hos FPA Åland. Det gör du efter att du har fått ditt finländska personsignum.

Hos FPA ska du fylla i blankett Y77. Blanketten finns på FPA Åland samt på FPAs webbplats, där du kan fylla i blanketten, skriva ut och skicka den per post. 
Besöksadress: Nygatan 7A i Mariehamn
Postadress: FPA Åland, PB 57, AX-22101 Mariehamn, Åland.
Hämta blanketten från FPAs webbplats

Om du har nätbankskoder till en åländsk/finländsk bank kan du istället välja att fylla i blanketten med hjälp av FPAs e-tjänst.
Till FPAs e-tjänst

Om du uppfyller villkoren för att omfattas av den finländska socialförsäkringen blir du på basis av din ansökan registrerad som försäkrad i Finland och får ett FPA-kort. FPA-kortet behöver du om du har ärende till hälso- och sjukvården och apoteken.

För detaljerad information kan du kontakta:

  • FPAs servicenummer för flyttfrågor tfn. +358 (0)20 634 0300
  • FPA Åland på e-post: mariehamn@fpa.fi

Se även Centret för internationella ärenden

Skattekort

På Åland får du ett skattekort hos den lokala skattemyndigheten, Ålands skattebyrå:

Adress: Ålands skattebyrå, Statens Ämbetshus, Torggatan 12, 22100 Mariehamn.

Läs mer på Ålands skattebyrå

Fackanslutning

Vänd dig till förtroendemannen när du kommer till din nya arbetsplats.

Se även Fackförbund och A-kassa i Finland

ÖVRIGT ATT TÄNKA PÅ

Telefon och internet

Hos Ålcom och Midax kan du teckna mobil- och internetabonnemang samt beställa bredband. Även IP Connect erbjuder bredband.

Besök företagens webbplatser för mer information:

TV-avgift

För närvarande är TV-avgiften 220 euro per år och betalas av varje hushåll som har minst en TV-apparat. Du betalar inte mer om du har flera apparater.

Anmälan om TV-avgift gör du hos Åland landskapsregering

Beskattning

För att få en fingervisning om hur du kommer att beskattas på Åland rekommenderar vi att du använder dig av Skatteprocenträknaren:
Till skatteprocenträknaren

Från löneinkomsterna dras följande skatter i Finland:

  • kommunalskatt 16,75-19,75 % beroende på den kommun där du bor,
  • kyrkoskatt 1,45-2 % beroende på den kommun där du bor
  • sjukförsäkringspremie
  • inkomstskatt till staten (statsskatten är progressiv och ökar med inkomsten)
  • obligatoriska arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier.

Om du arbetar på Åland kortare tid än sex månader finns två alternativ för beskattning. Antingen uppbärs en källskatt på 35 % eller så har du möjlighet att yrka på att dina förvärvsinkomster ska beskattas progressivt. Källskatten är slutlig och oberoende av hur stora inkomsterna är. Den progressiva skatten grundar sig på totalinkomsterna.

Mer detaljer kring beskattning får du hos Skattebyrån, tfn +358 29 512 001.
Läs mer på Skattebyråns webbplats

Körkort

Ett körkort utfärdat i Norden kan du använda på Åland under hela giltighetstiden.

Om du är boende på Åland och önskar förnya ditt körkort ska du kontakta den åländska polismyndigheten senast en månad innan giltighetstiden går ut.
Tfn. +358 18 527100
e-post: registratur.aland@polisen.ax
Läs mer på Polisens webbplats

Site by Strax