Flytta till Åland - en checklista inför flytten | Bo på Åland

Flytta till Åland - en checklista inför flytten

FÖRE FLYTTEN

Flyttningsanmälan till befolkningsregistret

Om du flyttar till Åland från ett nordiskt land ska du enbart anmäla din flytt till registreringsmyndigheten på Åland (se Efter flytten för mer information). Du måste uppvisa legitimation i form av pass eller identitetskort utfärdat av polis.

Flyttar du till Åland från land utanför Norden ska du kontakta befolkningsregistermyndigheterna i utflyttningslandet och tala om att du flyttar varaktigt från landet. Därefter kontaktar du motsvarande myndighet på Åland.

Skattedeklaration

Det året som du flyttar till Åland ska du deklarera både i utflyttnings- och inflyttningslandet. Du kan lämna in deklarationen till utflyttningslandet redan innan flytten.

För att inte gå miste om skatteåterbäring, lön, lönespecifikation och eventuella semesterpengar ska du komma ihåg att uppge din nya adress både till utflyttningslandets skattemyndighet och till din tidigare arbetsgivare. Det underlättar också kommande skatteärenden.

Skattekort

Kom ihåg att be att få ditt skattekort av arbetsgivaren om du flyttar från Finland. Flyttar du från något annat land ansöker du om ett skattekort via skattemyndigheten på Åland (se Efter flytten för mer information).

A-kassa

Be om att få ett överflyttningsbevis (blankett U1) av din nuvarande arbetslöshetskassa och lämna den till din arbetslöshetskassa i Finland så överförs dina uppgifter.

Införsel av bil

Att ta bilen med vid flytt till Åland medför en kostnad. Kontakta Skattebyrån för information om införselskatt och andra eventuella avgifter. 
Kontaktuppgifter till Bilskatterådgivningen: tfn +358 (0)29 497 150.

Mer information om villkoren för införsel av fordon till Åland finns på Skatteförvaltningens webb:
Bilskatt när du för in ett begagnat fordon i Finland/Åland

Bilen ska också förtullas. Ta kontakt med Mariehamns tull för mer information.
Kontaktuppgifter till tullen i Mariehamn

Införsel av flyttgods

Före du flyttar kan du kontakta Mariehamns tull och be dem skicka blanketter för flyttgods. Fyll i blanketterna och lämna dem till Tullen i hamnen vid ankomsten.
Kontaktuppgifter till tullen i Mariehamn

Införsel av husdjur

Kontakta Smådjurskliniken vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) för mer information om införsel av husdjur.
Läs mer på Smådjursklinikens webbplats

EFTER FLYTTEN

Flyttningsanmälan till befolkningsregistret

Inom en vecka efter att du har flyttat till Åland ska du göra en flyttningsanmälan till magistraten vid Statens Ämbetsverk på Åland i Mariehamn.

Flyttningsanmälan ska du göra genom ett personligt besök. Adressen till Statens Ämbetsverk är Torggatan 12. Kom ihåg att ta med giltig id-handling. Om du flyttar med minderåriga barn ska föräldrar och vårdnadshavare framgå av personbeviset.

Efter att du gjort din flyttningsanmälan blir du registrerad och får ditt finländska personnummer.

Flyttar du till Åland tillfälligt med avsikt att stanna mindre än 1 år får du ett tillfälligt personnummer och din hemkommun kommer inte att ändras.

Läs mer på Statens Ämbetsverk på Åland

Införsäkring och sociala trygghetsförmåner

Har du behov av sociala trygghetsförmåner så som exempelvis

 • FPA-kort (kan behövas om du har ärende till hälso- och sjukvården och apoteken),
 • barnbidrag,
 • allmänt bostadsbidrag,
 • sjukdagpenning,
 • läkemedelsersättning eller
 • pension?

Då ska du lämna in en ansökan hos FPA. Vid ansökan om förmån ska du samtidigt anmäla om din flytt till Åland (blankett Y77r).

Kontaktuppgifter till FPA Åland:

Besöksadress: Nygatan 7A i Mariehamn
Postadress för att skicka in handlingar: FPA, PB 10, 00056 FPA. 
mariehamn@fpa.fi​

Hämta blanketten från FPAs webbplats

Om du har bankkoder/BankID till en åländsk/finländsk bank kan du göra ansökan genom FPAs e-tjänst.

Till FPAs e-tjänst

Du har rätt till sociala trygghetsförmåner på Åland när du flyttar hit för ett arbete där lönen är minst 723,69 euro per månad.

För mer info om ansökan och villkor för sociala trygghetsförmåner

Skattekort

På Åland får du ett skattekort hos den lokala skattemyndigheten, Ålands skattebyrå:

Adress: Ålands skattebyrå, Statens Ämbetshus, Torggatan 12, 22100 Mariehamn.

Läs mer på Ålands skattebyrå

Fackanslutning

Vänd dig till förtroendemannen när du kommer till din nya arbetsplats.

Se även Fackförbund på Åland

ÖVRIGT ATT TÄNKA PÅ

Telefon och internet

Hos Ålcom och Midax kan du teckna mobil- och internetabonnemang samt beställa bredband. Även IP Connect erbjuder bredband.

Besök företagens webbplatser för mer information:

TV-avgift

För närvarande är TV-avgiften 220 euro per år och betalas av varje hushåll som har minst en TV-apparat. Du betalar inte mer om du har flera apparater.

Anmälan om TV-avgift gör du hos Åland landskapsregering

Beskattning

För att få en fingervisning om hur du kommer att beskattas på Åland rekommenderar vi att du använder dig av Skatteprocenträknaren:
Till skatteprocenträknaren

Från löneinkomsterna dras följande skatter i Finland:

 • kommunalskatt 16,75-19,75 % beroende på den kommun där du bor,
 • kyrkoskatt 1,45-2 % beroende på den kommun där du bor
 • sjukförsäkringspremie
 • inkomstskatt till staten (statsskatten är progressiv och ökar med inkomsten)
 • obligatoriska arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier.

Om du arbetar på Åland kortare tid än sex månader finns två alternativ för beskattning. Antingen uppbärs en källskatt på 35 % eller så har du möjlighet att yrka på att dina förvärvsinkomster ska beskattas progressivt. Källskatten är slutlig och oberoende av hur stora inkomsterna är. Den progressiva skatten grundar sig på totalinkomsterna.

Mer detaljer kring beskattning får du hos Skattebyrån, tfn +358 29 512 001.
Läs mer på Skatteförvaltningens webbplats

Körkort

Ett körkort utfärdat i Norden kan du använda på Åland under hela giltighetstiden.

Om du är boende på Åland och önskar förnya ditt körkort ska du kontakta den åländska polismyndigheten senast en månad innan giltighetstiden går ut.
Tfn. +358 18 527100
e-post: registratur.aland@polisen.ax
Läs mer på Polisens webbplats

Site by Strax