Starta eget företag på Åland | Bo på Åland

Starta eget företag på Åland

Åland är ett samhälle i framåtrörelse med en lång tradition av entreprenörskap. Självklart välkomnar vi alla likasinnade.

Näringslivet på Åland väntar ivrigt på dina idéer och ser fram emot alla nya företagsetableringar.

Sammanlagt finns här nästan 2 600 aktiva företag. Av dem har drygt 82 procent mindre än fyra anställda. Enmansföretagen är många men det finns också större företag som jobbar med världen som marknad.

Näringsrätt

Åland har en egen behörighet när det gäller näringslivets främjande och rätten att bedriva näring. Det gör det obligatoriskt för de flesta företag att söka näringsrätt för sin verksamhet. I regel beviljar Ålands landskapsregering tillstånd när du är bosatt eller planerar att bosätta dig på Åland.

Vad innebär näringsrätten?

För att bedriva näring på Åland behöver du ha näringsrätt. Tillståndsgivningen vid Ålands landskapsregering utgår från det åländska nationalitetsskyddet och principen om att näringsutövning på Åland ska handhas av dem som är bosatta här.

För att få näringsrätt måste du uppfylla villkor som gäller

  • hemort
  • styrelsens och bolagsmännens sammansättning
  • verksamhetens inriktning och förädlingsvärde
  • anlitande av lokal arbetskraft

För juridiska personer är huvudkravet att de har sin hemort på Åland och att minst 2/3 av styrelsemedlemmarna respektive bolagsmännen har åländsk hembygdsrätt.

Läs mer om näringsrätt och ansökan om näringsrätt på Ålands landskapsregering

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få aktuell information om lediga platser varje vecka.

Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet

Site by Strax