Vikarierande överskötare | Bo på Åland

Vikarierande överskötare

Vår nuvarande överskötare går vidare till annat uppdrag inom Oasen boende- och vårdcenter. Vi söker därför en vikarierande överskötare.

Verksamheten vid Oasen består i huvudsak av institutionsvård för de 13 medlemskommunernas äldre invånare, även om verksamheten under senare år har breddats. De boende på Oasen behöver i regel större insatser av sjukvård och omsorg än vad kommunernas serviceboenden har möjlighet att erbjuda. Utöver vård och omsorg erbjuds Oasens boende regelbundna möjligheter till kognitiv och fysisk träning. Det ordnas därutöver gemensamma trivselskapande aktiviteter och utevistelser. En av verksamhetens övergripande målsättningar är att svara mot medlemskommunernas behov av service inom vårdområden som medlemskommunerna inte tillgodoser på egen hand. Oasen boende- och vårdcenter bedriver sin verksamhet i tätt samarbete med medlemskommunerna och Ålands Hälso- och Sjukvård (ÅHS).

Som överskötare har du i främst personalledningsansvar för anställda inom Oasen. Du kommer arbeta tät ihop med vårdkoordinator för att samordna och utveckla kommunalförbundets vårdinsatser och personalresurser. Vi söker dig som sätter medarbetaren och den boende i fokus, är ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i samarbete med andra. Du är lösningsorienterad och strukturerad i ditt arbetssätt. Vi ser gärna att du har flerårig erfarenhet av personalledning.

Arbetsuppgifter

- Anställer och rekryterar all vård- och städpersonal, långtidsvikariat och befattningar.

- Ansvar för att personalresurserna på avdelningarna samordnas på ett ändamålsenligt sätt.

- Fastställer i samarbete med avdelningsskötarna semestrar och ledigheter samt vikariebehov.

- Handhar studerandeansvaret i samråd med vårdkoordinatorn

- Fattar tjänstemannabeslut gällande vård- och städpersonal.

- Förman för avdelningsskötare, sjukskötare, sysselsättning, fysioterapeuter samt lokalvårdare.

- Håller utvecklingssamtal, sjukfrånvarosamtal och deltar i trepartsmöten med företagshälsovården.

- Håller möten med ovannämnda och framför personalens åsikter och förslag i organisationen, samt bistår i att delge nya föreskrifter och evidens i organisationen.

- Ansvar för fungerande personaladministration

- Deltar i samarbetet kring ny vårdjournal tillsammans med vårdkoordinator.

- Övriga arbetsuppgifter tilldelande av förbundsdirektören eller förbundsstyrelsen.

Kvalifikationer

Magisterexamen inom hälsovårdsområdet eller kandidatexamen med tilläggsstudier om minst 60 sp inom utveckling/ledarskap, och/eller andra lämpliga vidarestudier inom personalområdet. Meriterande för tjänsten är: vidareutbildning inom geriatri, erfarenhet av personalledning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig för tjänsten.

Är du den vi söker? Välkommen in med ansökan!

Prövotid kan komma att tillämpas. Intervjuer kommer genomföras löpande under ansökningstiden.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
omgående eller enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
6.2.2022
Skicka ansökan till

Vi ser helst att ni sänder er ansökan elektroniskt till: info@oasen.ax

Sista ansökningsdag
03.06.2020 - 15:00
Kontakta

Förbundsdirektör Arsim Zekaj, 040 152 44 55, arsim.zekaj@oasen.ax

Oasen boende- och vårdcenter, Godbyvägen 486, 22150 JOMALA

Site by Strax