Vikarierande Instruktör

Ålands sjösäkerhetscentrum söker vikarierande INSTRUKTÖR

Instruktörens arbetsuppgifter är i första hand att verka som ledande instruktör vid de kurser som utförs i Ålands sjösäkerhetscentrums regi, i både STCW såsom övrig utbildning på olika språk, svenska, finska och engelska.

Utöver kursverksamheten skall även instruktören i samarbete med chefen och utbildningsansvarig utveckla kursprogrammen och den övriga verksamheten vid Ålands sjösäkerhetscentrum.

Behörighetskrav för tjänsten är: Sjökaptensbrev, övermaskinmästarbrev eller vaktstyrmans, maskinmästares eller vaktmaskinmästares, eller därmed jämförbar behörighet och erfarenhet av säkerhetsarbete till sjöss. Goda språkkunskaper i finska och engelska i tal och skrift och erfarenhet av pedagogiskt arbete räknas som merit för tjänsten.

Ålands sjösäkerhetscentrum är en myndighet under Ålands landskapsregering med uppgift att i samverkan med sjöfartsutbildningen på Åland och näringsliv erbjuda kvalificerad sjösäkerhetsutbildning i form av kurs- och fortbildningsverksamhet. Vi arbetar aktivt med utvecklingen av sjösäkerhetsutbildningen genom nationella och internationella kontakter. Ålands Sjösäkerhetscentrum har även det operativa ansvaret för driften av skolfartyget Michael Sars.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
01.04.2019
Arbetets varaktighet
31.12.2019
Skicka ansökan till

Ålands sjösäkerhetscentrum Neptunigatan 6, Pb 75, 22101 Mariehamn.
Märk kuvertet med "Vikarierande Instruktör" eller per mail till kristoffer.joelsson@maritimesafety.ax med ämne "Vikarierande Instruktör"

Sista ansökningsdag
21.03.2019 - 15:00
Kontakta
Kristoffer Joelsson, (018) 24101, kristoffer.joelsson@maritimesafety.ax
Ålands Landskapsregeringen/ Ålands sjösäkerhetscentrum, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax