VD

Ålands Producentförbund söker en VD.

ÅPF är en facklig, partipolitiskt obunden organisation som har till ändamål att bevaka och tillvarata våra medlemmars och landsbygdsbefolkningens gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella intressen. ÅPF är det åländska jordbrukets, skogsbrukets och trädgårdsnäringens intressebevakare. ÅPF har ca 827 medlemmar på ca 445 gårdar. Förbundet har två anställda varav en person i huvudsak utför skattebokföring och administrationsuppgifter.

Vår nuvarande VD går snart i pension och därför söker vi en ny verkställande direktör. Vi letar efter dig som är socialt kompetent och bra på att hantera kontakter med massmedia. Du bör också ha god kännedom om vår bransch samt viss insyn i och förståelse för den åländska behörigheten gällande frågor som rör jord- och skogsbruk. Vi ser gärna att du har ett brett kontaktnät och kan hantera påtryckningar både från våra medlemmar och andra instanser.

Urval och intervjuer sker löpande.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
01.11.2019 enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
tillsvidare
Skicka ansökan till

Du är varmt välkommen att lämna din ansökan jämte löneanspråk till:
Styrelsen för Ålands Producentförbund rf
Ålands Landsbygdscentrum
Jomalagårdsvägen 16
AX-22150 JOMALA
alternativt skicka din ansökan till: skattetjanst@landsbygd.ax

Sista ansökningsdag
01.11.2019
Kontakta

Närmare upplysningar om tjänsten ger vår nuvarande vd Henry Lindström, henry.lindstrom@landsbygd.ax, (018) 329 840

Ålands Producentförbund r.f., Jomalagårdsvägen 17, 22150 JOMALA

Site by Strax