Vägunderhållsarbetare | Bo på Åland

Vägunderhållsarbetare

Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelningens vägnätsbyrå, lediganslår två tillfälliga tjänster som VÄGUNDERHÅLLSARBETARE på fasta Åland och Vårdö, där arbete även kan förekomma i skärgården. Tjänsterna är sommarextra fram till den 9 augusti 2020.

Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering sköter strategisk trafikplanering, byggande och underhåll av vägar, broar, färjor, hamnar och farleder, trafiksäkerhetsfrågor samt tillser en fungerande färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik, och har även ansvar för bygg- och bostadsfrågor, el- och energifrågor samt geografiska informationssystem.

Avdelningen har drygt 100 anställda och en nettobudget om ca 40-45 Meuro.

Vid Infrastrukturavdelningen finns tre byråer; allmänna byrån, transportbyrån och vägnätsbyrån. Allmänna byrån sköter lagstiftnings- och förvaltningsfrågor samt bygg-, energi- och GIS-frågor, transportbyrån är en beställarorganisation för tjänster inom färjetrafik, kollektivtrafik och flygtrafik samt utförare av verkstads- och färjetjänster medan vägnätsbyrån ansvarar för infrastrukturprojekt samt drift och underhåll av trafiknätet.

Verksamhetens budget används till största del för att handla upp trafiktjänster, underhåll och reinvesteringar i landskapets infrastruktur och tonnage.

Vägunderhållsenheten är en enhet under vägnätsbyrån. Enheten underhåller i samarbete med inhyrda entreprenörer landskapets vägar, broar och hamnar och är stationerade i Möckelö, Kumlinge, Föglö och Brändö.

Som vägunderhållsarbetare arbetar du tillsammans med övrig personal från Möckelö vägstation. Det kan även förekomma arbeten på övriga stationer. Till dina arbetsuppgifter hör allt förekommande vägunderhållsarbete, sommartid främst målningsarbete på vägar och gräsröjning.

Behörighetskrav är körkort för personbil.

Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande, har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta utomhus. Du har gärna erfarenhet av liknande uppgifter.

Tillträde enligt överenskommelse och arbetet varar åtta veckor.

Lön enligt lönekod 3 för närvarande 1 832 euro/mån inklusive allmänt tillägg.

Läs mer om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax/ arbete-pension/arbeta-pa-landskapsregeringen

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
09.08.2020
Skicka ansökan till

Ansökningshandlingarna ska vara registraturen tillhanda på adressen

Ålands landskapsregering

PB 1060

AX-22111 MARIEHAMN

eller registrator@regeringen.ax.

Sista ansökningsdag
28.02.2020 - 16:15
Kontakta

Ledande vägmästare Thomas Idman, 018-25 153
Arbetsledare Stefan Josefsson, 018-25 169

Ålands Landskapsregering, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax