Upphandlingsjurist

Ålands landskapsregering lediganslår en tillfällig tjänst som UPPHANDLINGSJURIST till och med den 31 december 2020.

Finansavdelningens verksamhetsområde är landskapets ekonomi och den ekonomiska utvecklingen i landskapet. Allmänna byrån handlägger ärenden som gäller landskapets finanser och övervakningen av dessa, skatter och avgifter, informationsteknologi samt kommunernas ekonomi.

Landskapsregeringen söker en upphandlingsjurist som:

- arbetar med upphandlingsjuridiska frågor

- aktivt deltar i upphandlingar

- och arbetar med andra juridiska frågor vid finansavdelningen.

Behörighetskrav för tjänsten är vid universitet eller jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier.

Meriterande kompetenser:

- fördjupade studier inom offentlig upphandling

- god kunskap om och erfarenhet av att tillämpa lagen om offentlig upphandling

- god kunskap om och erfarenhet av det åländska regelverket om offentlig upphandling

- erfarenhet av att ha genomfört upphandlingar eller inköp för offentlig sektor

- mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift

- mycket god samarbetsförmåga, flexibilitet och ett serviceinriktat sätt.

Grundlön f.n. 3.649,36 euro/mån, med alla ålderstillägg 4.660,59 euro/mån samt ett allmänt tillägg om 121,24 euro/mån).

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering på vår webbplats www.regeringen.ax

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
11.11.2019 enligt överenskommelse
Arbetets varaktighet
31.12.2020
Skicka ansökan till

Ansökan sänder du till registrator@regeringen.ax eller

Ålands landskapsregering

PB 1060

AX-22111 MARIEHAMN

Sista ansökningsdag
29.10.2019 - 15:00
Kontakta

bitr. Finanschef Runa Tufvesson, 018-25 000, runa.tufvesson@regeringen.ax

Ålands landskapsregering, , 22100 MARIEHAMN

Site by Strax