Ungdomsledare | Bo på Åland

Ungdomsledare

Fritidsförvaltningen i Jomala kommun söker en ny ungdomsledare till kommunens ungdomsgård i Vikingagården.

Arbetet utgör en visstidsanställning om 41,83% av heltid (cirka 16 timmar per vecka kvällstid) under perioden 01.01-23.06.2022 med möjlighet till förlängning.

Till arbetsuppgifterna hör bland annat att planera ungdomsverksamheten tillsammans med fritidsledaren, finnas där som en stöttepelare för ungdomarna och handha ungdomsverksamheten i samarbete med övrig personal.

Behörighetskraven är i enlighet med Landskapslag (1987:86) om ungdomsarbete 8 § och moment 3 för ungdomsledare, för tjänsten lämplig examen på högskole- eller institutsnivå eller annan för uppgiften lämplig utbildning eller erfarenhet. Kraven är även att sökande fyllt 18 år, har egen bil och körkort. Före tillträde ska den som anställs uppvisa straffregisterutdrag med hänvisning till ÅFS 2004:3.

Lön enligt allmänt arbets- och tjänstekollektivavtal (AKTA) och den aktuella anställningsgraden är 41,83% av heltid. Separat körersättning utgår.

För mer information kontakta fritidschef Krille Mattsson.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
01.01.2022
Arbetets varaktighet
23.6.2022, med möjlighet till förlängning
Lön
lön enligt AKTA
Skicka ansökan till

Din fritt formulerade ansökan och CV ska vara Jomala kommun tillhanda under adressen: Jomala kommun, Fritidsförvaltningen, PB 2, AX-22151 Jomala, alternativt lämna in ansökan till kommunkansliet, Godbyvägen 448 vardagar kl 09.00-15.00 eller per e-post: info@jomala.ax. Om sökande lämnar ansökan via e-post uppge "Ungdomsledare" i ämnesraden.

Sista ansökningsdag
17.12.2021 - 15:00
Kontakta

Fritidschef Krille Mattsson, 0457 5267230, krille.mattsson@jomala.ax

Jomala kommun, Godbyvägen 448, 22150 JOMALA

Site by Strax