Tullinspektör | Bo på Åland

Tullinspektör

Tullen främjar smidigheten i utrikeshandeln med varor och säkerställer att den sker lagligt. Tullen tillhandahåller tjänster med kunden i fokus och skyddar samhället, miljön och medborgarna. Tullen uppbär effektivt tullar och skatter av tullnatur, farledsavgifter samt andra skatter och avgifter vid import. Tullen sammanställer också den officiella utrikesstatistiken över Finlands import, export och handelsbalans.

Tullen är ett ämbetsverk som resultatstyrs av finansministeriet och som samarbetar med näringslivet samt med finska och utländska myndigheter. Vid Tullen arbetar ca 1 900 personer. Finska tullen är en del av Europeiska unionens tullsystem.

Tullens tullkontorsavdelning omfattar sju verksamhetsenheter (tullar) på olika håll i Finland. Avdelningen och verksamhetsenheterna svarar för utförandet av Tullens bevakningsuppgifter samt olika tullklarerings- och beskattningsuppgifter.

Mariehamns tull sköter tullbevakning, tullkontroller och tullklarering på hela Åland. Tullens bevakningsuppgifter omfattar bland annat kontroll av fartyg, fordon, lastenheter, varor och resande samt kompletterande selektering, genomlysning, hundverksamhet, tulluppgifter inom posttrafik och annan tullbevakning. Mariehamns tull svarar vid sitt tullkontor och sina verksamhetsställen för utförandet av de tullklarerings- och beskattningsuppgifter som den tilldelats. Därtill utför Mariehamns tull uppgifter som stöder tullbrottsbekämpningen och tryggar förundersökningar samt utfärdar straffyrkanden.

Tullen ledigförklarar en visstidstjänst som tullinspektör (Mariehamn) för tiden 1.8. - 31.12.2021.

Tjänsten omfattar uppgifter inom tullbehandling, tullbehandling och tullkontroll i Mariehamns tulls rörliga grupp.

Landskapet Åland är enspråkigt svenskt. Ämbetsspråket i stats-, landskaps- och kommunalförvaltningen är svenska (36§ i självstyrelselagen). Den som utnämns till tjänsten måste vara finländsk medborgare (7§ i statstjänstemannalagen).

Av sökanden förväntar vi oss

- Studentexamen och/eller examen inom handelsbranschen eller annan lämplig yrkesexamen på andra stadiet

- erfarenhet av kundserviceuppgifter

- initiativförmåga och servicevillighet

- god samarbetsförmåga och social kompetens

- tekniska och datatekniska färdigheter

- förmåga och beredskap att delta i maktmedelsskolning

- tillräckliga kunskaper i finska och engelska

- förutsättningar att kunna delta i utbildning i Finland

Till sökandens fördel räknas

- övriga språkkunskaper

- erfarenhet av motsvarande uppgifter

Tjänsteplatsen är Mariehamn. I tjänsten iakttas periodarbetstid (114 t 45 min / 3 vk). Den sökande bör ha ett i kraft varande personbilskörkort. Tjänsten är en visstidstjänst för tiden 1.8. - 31.12.2021. Tjänsten är ett vikariat. Prövotiden är 2 månader.

Lönen i tjänsten bestäms enligt kravnivå 7 i Tullens lönesystem med ingångslön 1 867,65 €/mån eller kravnivå 8 i Tullens lönesystem med ingångslön 1 949,74 €/mån. Förutom ingångslönen utbetalas dessutom en individuell lönedel, som beroende på kompetens utgör högst 44 procent av den uppgiftsrelaterade lönedelen. När en ny person börjar sin tjänst är den individuella lönedelen i allmänhet 8-20% beroende på den sökandes kunskaper och tidigare arbetserfarenhet.

Mer information om uppgiften ges av Eva Enges.

Den som anställs vid Tullen ska genomgå en drogscreening och säkerhetsutredning.

Vi önskar att personer av olika ålder och kön samt personer som hör till språk- eller kulturminoriteter eller till andra minoriteter ska söka tjänsten.

www.tulli.fi

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
01.08.2021
Arbetets varaktighet
31.12.2021
Lön
Ingångslön 1867,65 €/mån
Skicka ansökan till

Vi önskar få ansökningarna i första hand via rekryteringssystemet www.valtiolle.fi. Tjänstens ID-nummer är 28-466-2021. Ansökningen som riktas till Tullkontorsavdelningen kan också lämnas till Tullens registratorskontor per e-post kirjaamo(at)tulli.fi, per post PB 512, 00101 Helsingfors eller till besöksadressen Semaforbron 12, Helsingfors. Ansökningar returneras ej.

Sista ansökningsdag
14.05.2021
Kontakta

Eva Enges, 040 332 6013, fornamn.efternamn(at)tulli.fi

Mariehamns tull, Vikingterminalen, Hamngatan, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax