Tjänster vid Kökars grundskola | Bo på Åland

Tjänster vid Kökars grundskola

LEDIGA JOBB VID KÖKARS GRUNDSKOLA

Bildningsnämnden lediganslår följande befattningar på skolan:

- En befattning som elevassistent och ledsagare 38,25 timmar per vecka (100 %) för tiden 17.8.2021 - 8.6.2022. Elevassistentjobbet och ledsagarjobbet kan också sökas skilt och är då på deltid.

- Ett vikariat som matutdelare och lokalvårdare 30 timmar per vecka för tiden 9.8 - 31.12.2021 med möjlighet till förlängning.

Vid frågor ring skolföreståndare Johanna Hellström eller utbildningschef Kerstin Lindholm.

Den som blir vald ska uppvisa straffregisterutdrag.

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
17.08.2021 eller 9.8.2021
Skicka ansökan till

Ansökningshandlingar ska vara bildningsnämnden tillhanda under adress: Bildningsnämnden i Kökar, Utbildningschef Kerstin Lindholm, 22720 Sottunga

eller via epost kerstin.lindholm@sottunga.ax

Sista ansökningsdag
17.05.2021 - 15:00
Kontakta

Skolföreståndare Johanna Hellström, +358407729798, johanna.hellstrom@kokar.ax
Utbildningschef Kerstin Lindholm, +358405165397, kerstin.lindholm@sottunga.ax

Kökar kommun, Karlby, 22730 KÖKAR

Site by Strax