Timlärare i bisyssla inom elektroteknik

Högskolan på Åland söker TIMLÄRARE I BISYSSLA INOM ELEKTROTEKNIK.

I tjänsten ingår att undervisa och bidra till utvecklingen främst inom utbildningsprogrammet för elektroteknik.

Undervisningen kommer att vara inom något/några av ämnesområdena el, elektronik, IT och industriell IT, energi och hållbarhet. Utbildning i starkström och högspänningssystem samt erfarenhet av planering, konstruktion, installation och övervakning av starkströms- och högspänningssystem är meriterande.

Därutöver värderas insikter i moderna industriella och marina styr- och elsystem samt komponenter som ingår i dessa t.ex. PLC, distribuerade/inbyggda system, mätteknik, elektronik och elteknik, IT och datakommunikation.

Vi uppskattar om personen som väljs till tjänsten har avlagt pedagogiska studier/yrkeslärarexamen innan den anställs. Tidigare erfarenhet av undervisning på högskolenivå är meriterande. Vi sätter värde på att den som väljs till tjänsten har god kommunikativ förmåga, en vilja att utvecklas och har lätt för att samarbeta med andra.

Behörighetskrav enligt ÅFS (2002:87): 7 § "Behörig att anställas som lektor är den som har en för anställningen vid universitet eller därmed jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, lämplig avlagd examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier." 8 § "För att anställas som överlärare eller lektor i yrkesämnen krävs minst tre års praktisk erfarenhet i uppgifter som motsvarar examen".

Inom utbildningsprogrammet för elektroteknik planeras fr.o.m. hösten 2020 en ny inriktning på energi, automation och hållbarhet. Timläraren kommer att få delta i utvecklingen och planeringen av den nya inriktningen och fr.o.m. hösten 2020 planeras en ordinarie tjänst som lektor att lediganslås.

Välkommen att bli en del av vårt glada gäng vid Högskolan på Åland!

Lön: enligt kollektivavtal

Fakta om tjänsten

Arbetet börjar
01.08.2019
Arbetets varaktighet
31.07.2020
Arbetstid
enligt kollektivavtal
Skicka ansökan till
Sista ansökningsdag
19.06.2019
Kontakta

Bengt Englund, 0457 344 7189, bengt.englund@ha.ax

Högskolan på Åland, Navigationsskolegränd 2, 22100 MARIEHAMN

Site by Strax